PISA-rangering holder ikke mål!

Pisa-tester med klare svakheter

Professor finner klare svakheter med PISA-testene

Pisa-tester med klare svakheterDen danske professor Svend Kreiner, ekspert på pedagogisk statistikk i Danmark, har analysert leseoppgaver i PISA-tester og funnet at forutsetningene ikke er holder mål.

PISA-oppgavene skal i utgangspunktet være psykometrisk valide, det vil si at en skal kunne sammenligne resultatene på tvers av kultur, språk og geografi. De enkelte oppgavene skal være like lette eller like vanskelige for elevene i alle land, men slik er det over hodet ikke, hevder Svend Kreiner. PISA-testene baserer seg på den danske Rasch-modellen som stiller krav til oppgavenes vanskelighetsgrad. De oppgavene som er lettest for danske elever, skal også være lettest for elever i England, Norge, Mexico, osv. Det samme gjelder for de vanskeligste oppgavene, de skal være vanskeligst for alle – uansett kulturbakgrunn.

Den danske professoren valgte å se nærmere på PISA-tester for Danmark og England. Han fant at åtte av 27 leseoppgaver var i overensstemmelse med Rasch-kravene. Han fant videre at ni av oppgavene var betydelig lettere for danske elever enn for britiske. De var så lette at Danmark ville ha blitt nr. 3 i PISA-hierarkiet om bare disse oppgavetypene hadde talt med. Tilsvarende var det noen oppgaver som favoriserte England.

Professor Kreiner går så langt å påstå at en rangordning av elevene nasjonene i mellom mister enhver mening ut i fra de funnene han har gjort.  «Vi vet rett og slett ikke hvordan Danmark ligger i forhold til andre land. Danmark kan være nr. 5, 10, 15, 25 eller verre. Det går faktisk ikke an å konkludere med noe som helst ut fra disse testene», konkluderer han.

La andre få vite om dette innlegget..

One Comment on “PISA-rangering holder ikke mål!”

Comments are closed.