Signaturen røper oss…

Signaturen eller underskriften vår røper oss... Johnsteffensen. No

Signaturen eller underskriften er vårt ubevisste varemerke

Finn ut hva signaturen forteller om deg…

Kunsten å analysere håndskrift for å avdekke andre menneskers personlighet, kalles grafologi. Håndskriften uttrykker indirekte og ubevisst noe om den personen som fører pennen. I så måte er håndskriften både fysisk og psykologisk. En grafolog kan ut i fra en ganske kort tekst fortelle mye om den personen som har skrevet teksten. Det eneste grafologen ikke kan si noe bestemt om, er skribentens kjønn, alder og yrke.  Et enkelt stykke håndskrift kan avdekke sannsynlige karaktertrekk hos skribenten, og på mange måter konstruere en psykologisk profil av vedkommende. Dyktige grafologer kan i så måte være en viktig ressurs i etterforskningssammenheng.

Underskriften eller signaturen til en person forteller mye om vedkommendes egenskaper, for dette dreier seg i bunn og grunn om skribentens varemerke. Svært mange av oss lager sin underskrift tidlig i l ivet, dvs. når vi er unge, og selv om håndskriften etter hvert endres i takt med personligheten, forblir underskriften gjerne den samme eller nesten den samme gjennom hele livet. En grafolog vil helst analysere underskriften sammen med andre prøver på en persons håndskrift, men om slike håndskrevne tekster ikke fins, kan skrifteksperten likevel fortelle mye med stor treffsikkerhet. Her er noe av det som underskriften røper om skribenten:

♦ En understreket underskrift (dvs. strek under navnet) indikerer at vedkommende er fast og bestemt.

♦ To eller tre streker under navnet gir et signal om behov for oppmerksomhet, det å bli lagt merke til.

♦ En strek gjennom hele eller deler av navnet tyder på dyp personlig misnøye.

♦ Dersom noe av navnet er ringet inn – eller omsluttet av den første bokstaven, indikerer dette beskyttelse eller forsvar.

♦ Hvis underskriften er ganske uleselig, viser dette en person som er innbilsk eller som ikke ønsker å vise klart hvem han er.

♦ Er underskriften betydelig større enn resten av skriften (f.eks. selve brevet eller søknaden), tyder dette på en overbetoning – dvs. en innbilsk person som egentlig er ganske inadvendt. 

♦ Hvis det motsatte er tilfelle, nemlig at underskriften er mye mindre enn resten av teksten, indikerer dette en følelse av manglende egenverdi.

♦ Hvis stilen på underskriften er helt forskjellig fra vedkommendes håndskrift, lyver skribenten egentlig. 

Signaturen eller underskriften røper oss med andre ord langt på vei, og den gir et ubevisst signal om den som har signert, om hvordan han/hun ønsker å bli oppfattet av omgivelsene, og hvordan vedkommende vurderer seg selv. Fremdeles fins det firmaer og andre instanser som ber om håndskrevne søknader, ikke for å gjøre søkeprosessen tungvindt, men fordi skriftbildet kan si mye om hvordan og hvem søkeren er.

Les også «Jeg er så spent på hva jeg ønsker meg…» 

Den første grafologiskolen ble anlagt i 1871 av abbeden Jean-Hippolyte Michon. Han publiserte dessuten to sentrale bøker om emnet. Hans elev; Jules Crépieux-Jamin, videreførte og utviklet abbedens banebrytende skrifttydingsarbeid.

Dette er et novemberinnlegg som kan gi andeler i Jubelkonken. Klikk på bildet nedenfor:

Dette innlegget kan gi deg andeler i jubelkonken.

For å delta i Jubelkonken, kan du også klikke på denne Facebook-logoen: Facebook - registrering jubelkonken

 

 

La andre få vite om dette innlegget..