Respekt. Hva betyr det… egentlig?

Å vise holdninger og verdier som tar hensyn til andre menneskers holdninger og verdier, er ikke alltid lett...

Respekt. Kan du forklare ordet til en som ikke aner hva det betyr?

Å vise holdninger og verdier som tar hensyn til andre menneskers holdninger og verdier, er ikke alltid lett...Selvsagt kan du det, vil du hevde. Du har jo hørt ordet tusen ganger før, og det hender at du bruker det selv også… Likevel har jeg en følelse av at dette er et slikt ord som kan være vanskelig å forklare overfor en som ikke helt forstår. Vi har en del slike ord i språket. Når vi skal forklare dem, hender det at vi må ty til selve ordet i en annen tid eller form for at vi skal kunne formidle hva begrepet innebærer eller betyr. Eksempel: Respekt er når en respekterer noen – eller viser respekt. En blir liksom ikke klokere av slike forklaringer.

Så jeg prøver meg på en definisjon. Respekt handler om en holdning som bl.a. kommer til uttrykk overfor andre mennesker, Når vi viser respekt, møter vi et annet menneske med samme aktelse som vi selv ønsker å bli møtt med. Vi anerkjenner vedkommende som vår likemann – eller kanskje endatil høyere enn oss selv. Mine holdninger og verdier tar hensyn til andre menneskers holdninger og verdier. Det behøver ikke nødvendigvis dreie seg om et menneske heller. Det kan like gjerne være et regelverk, et dyr eller andres menneskers eiendom eller eiendeler. 

Selve ordet «respekt» kommer fra latin. «Spectare» og «spici» er varianter av «å skue noe framfor seg» eller «å se». «Re» betyr «ny» eller «om igjen». Når disse leddene settes sammen på latin oppstår «respectare» eller «respici» som betyr hhv. «å se på ny» eller «å se om igjen». 

Du vil trolig like artikkelserien «Tenåringssjokket»

Kanskje lurer du på hvordan uttrykket «å sette seg i respekt» skal forklares. Det tror jeg må være å oppføre seg på en måte som gjør at andre skapninger respekterer en. 

Oppskriften på fenomenale frokostbrød finner du på www. Johnsteffensen. No

 

 

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Respekt. Hva betyr det… egentlig?”

  1. Det er et aktuelt tema du tar opp her, jeg tror at slik verden er blitt er det å respektere andre blitt litt «vannet ut».
    Ta f.eks. i skolen: før sa vi fru og herr til lærerne. Plutselig skulle alle være på fornavn og til tider være mer en kompis/venn med elevene. Det kan på en måte bli litt feil, og det med «tryne»-tillegg blir en større faktor enn ved å ha et tydelig skille.
    🙂

    1. Du har helt rett! Det bør og skal være en forskjell på barn og voksne. Det blir feil når forskjellen mellom lærer og elev, voksen og barn, blir utydelig eller utvisket. Takk for ditt inspill 🙂

Comments are closed.