Jesus nå

Til ettertanke... Johnsteffensen. No

Jesus nå.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDen Hellige Ånd kan for mange synes som en absurd teori som ikke har noen rot i virkeligheten. Den Hellige Ånd synes udefinerbar, luftig og lite konkret. Vi kan verken kontrollere eller styre Den Hellige Ånd ut fra vår forstand eller egen vilje.

I Johannes 3,8 sier Jesus til Nikodemus at «vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»

Da Jesus fór opp til himmelen etterlot han oss ikke farløse. Han sendte «talsmannen» til oss, dvs. Den Hellige Ånd. «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere» (Johannes 14,25-26). Dette innebærer at Den Hellige Ånd er Jesus i verden nå. Den Hellige Ånd leder vår tunge og våre føtter. Du skal ikke være redd for å be om Guds Ånds ledelse. Da vil du oppleve at Den Hellige Ånd er både konkret, realistisk og livsnær – og ikke minst mektig. 

Vil du lese mer om Den Hellige Ånds kraft og Åndens konkrete måte å virke på, kan du gjerne lese Apostlenes gjerninger i Bibelen. Vil du høre en sann og helt utrolig beretning fra vår egen tid om hvordan Den Hellige Ånd kan virke i dag, kan du lese dette.

Himmelen. Fins der en guds himmel...?
Les: «hvor er himmelen..? » (klikk på bildet)

Det er mange innlegg i denne serien. Klikk her om du vil lese flere.

Foto i vignetten: Tommy Lee Walker / Unsplash

La andre få vite om dette innlegget..