Abonner på en avis. For demokratiets skyld!

For demokratiets skyld: abonner på en avis. Www. Johnsteffensen. No

Nyheter koster, men vi forlanger å få dem gratis

Jeg vil sterkt oppfordre deg til å abonnere på en avis. For demokratiets skyld.

Nå tror du kanskje at jeg er havnet på lønningslisten til en eller annen avis, men er ikke tilfelle. Jeg har bare kommet til sannhets erkjennelse: Ekte journalistikk er ikke bare provoserende og vanskelig, det koster også! Jeg har fått øynene opp for at det på ingen måte er gratis å undersøke nøye og skrive gode og troverdige artikler om det som avdekkes. Nyhetsmediene har dyktige journalister som foretar grundige intervjuer, graver i diverse artikler og kildemateriell, kontrollerer møysommelig alle opplysninger og informanter, prøver tålmodig å sette sammen biter som kan avdekke forhold som kanskje er en ubehagelig sannhet for noen. Journalister opprettholder kontakten med og beskytter sine kilder, og i jakten på avslørende sannheter utsettes noen av skribentene for sjikane og forfølgelse. Det hender til og med at noen tortureres, lemlestes eller blir drept i sitt «gravearbeid».

På samme måte som du og jeg finner det naturlig å betale en håndverker for jobben han utfører, eller en advokat, tannlege, sjåfør etc., så må vi også akseptere at nyheter ikke er gratis, og at det koster å drive oppsøkende og gravende journalistikk. Derfor vil jeg sterkt oppfordre deg til å tegne et abonnement på en avis som du mener utfører et viktig eller nyttig samfunnsoppdrag, en avis som har journalister som evner å avdekke forhold som vi ellers aldri hadde fått vite om. Den fjerde statsmakt, dvs. presse og massemedier, kritiserer og overvåker det som skjer rundt om i verden, også i vårt eget land. Det er en forutsetning for demokratiet at det fins en fri presse som fungerer som et korrektiv og en vaktbikkje, men da må vi også være villige til å betale den prisen det koster. Vi må innse at nyheter ikke er gratis, og at vi skal betale for dem. I motsatt fall kan et demokrati som vårt, risikere å måtte betale en helt annen og mye høyere pris om den frie presse bringes til taushet for godt.

Klippe og lime på internett kan alle gjøre, men en slik virksomhet kan på ingen måte måle seg mot det oppdraget profesjonelle journalister utfører. Deres arbeid koster, både tid, penger og mot, og yrkesgruppen er avhengig av at folk vil betale for jobben de gjør. Det kan du bidra til – f.eks. ved å tegne et abonnement på en avis. Dette anbefaler jeg deg på det sterkeste – for demokratiets skyld!

La andre få vite om dette innlegget..