Quizkalender 34

Quizkalender 34 v2 www. Johnsteffensen. No

1:

60 bakgrunn quizkalender
Hvilken bilfabrikk har nylig lansert modellen ID.3 ?
Click to Flip
VW - Volkswagen

2:

60 bakgrunn quizkalender
Etter at Storbritannia meldte seg ut av EU, hvor mange medlemsland er igjen per 1/1-21?
Click to Flip
27

3:

60 bakgrunn quizkalender
Hvem har adresse Downing Street nr. 10 ?
Click to Flip
Boligen til Storbritannias satsminister

4:

60 bakgrunn quizkalender
Hvem er Jacob Schram?
Click to Flip
Han er øverste sjef (Chief Executive Officer) i flyselskapet Norwegian per 1/1-21

5:

60 bakgrunn quizkalender
I hvilket år ble Koreakrigen avsluttet?
Click to Flip
1953

6:

60 bakgrunn quizkalender
Hva kalles en rettvinklet firkant med like lange sider?
Click to Flip
Et kvadrat

7:

60 bakgrunn quizkalender
Hva er mellomnavnet til assisterende direktør i Helsedirektoratet; Espen ....... Nakstad?
Click to Flip
Rostrup

Quizkalender klikk til neste quiz www. Johnsteffensen. No

Life is short wwwjohnsteffensen. No foto tiraya adam unsplash

La andre få vite om dette innlegget..