Stadig flere leser johnsteffensen.no

7. Mars 2012: nettstedet johnsteffensen. No runder et halvt år

Et halvt år siden nettstedet åpnet

- jeg gleder meg over at antall lesere øker fra uke til uke.Det er både hyggelig og inspirerende at antall lesere av johnsteffensen.no viser en økende tendens… 

Mer enn 190 ulike innlegg eller artikler er blitt publisert i løpet av dette halvåret. De siste månedene har jeg erfart at stadig flere googler seg frem til noe jeg har skrevet om. Jeg har forsøkt å holde meg innenfor få kategorier, om temaer som interesserer meg, og som jeg har litt peiling på. Derfor er det også kjekt å registrere at mange av dem som besøker nettstedet, gjerne leser flere artikler om gangen. 

Jeg liker å skrive og kommer til å fortsette å gjøre dette. Det vil fremdeles bli innenfor emner som interesserer meg, der jeg føler at jeg har noe å bidra med. Etter hvert er det tanken å åpne opp for en eller to kategorier til.

Takk til alle dere som responderer på nettstedet på ulike måter, enten per mail til [email protected] eller under «Leave a reply». Også takk til dere som «liker» eller på annen måte kommenterer på Facebook. All slik respons motiverer og gir meg energi!

Jeg har imidlertid ikke nådd alle mine mål med nettstedet, men retningen er riktig, og jeg gleder meg over at antall besøkende stiger jevnt og trutt. 

Takk for at du leser johnsteffensen.no 

La andre få vite om dette innlegget..