Landbruksministeren har skjønt det, men får han regjeringen med seg?

Landbruksministeren er med rette bekymret for rekrutteringen til norsk landbruk. Www. Johnsteffensen. No

Landbruksministeren bekymret over rekrutteringen til bondeyrket

Landbruksministeren har skjønt det, men får han regjeringen og partifellene med seg?

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er med rette bekymret for rekrutteringen til norsk landbruk. Vel vitende om at gjennomsnittsalderen for den norske bonden er 56 år, og at det hver eneste dag legges ned seks gårdsbruk i dette landet, samt at det har forsvunnet 120 000 gårdsbruk bare siden 1970, innser landbruksministeren at noe må gjøres. Ikke minst med rekrutteringen til yrket som i dag er svært dårlig. Dale slår fast at forutsigbarheten for bøndene må bli mye bedre. Det er jeg helt enig med ham i. Det går ikke an for bøndene å basere seg på skiftende regjeringers syn på hvordan norsk landbruk skal drives. Politikerne må gi bøndene ro, slik at de ikke gis søvnløse netter av frykt for hva som venter rundt neste sving. For noen dager siden så vi at Sogn og Fjordanes største melkebonde sendte alle kyrne på slakt, fordi det var ingen som ville overta gårdsdriften etter ham.

Landbruksministeren vil også at bøndene skal få en mer normal arbeidstid. Også dette et godt forslag, for bønder er mennesker som alle oss andre, personer som har behov for å ta fri i blant, noe som ikke er særlig enkelt dersom rammevilkårene er stramme og avløserordninger ikke fungerer. Det frister ingen å gå inn i en jobb der en omtrent aldri har fri, eller har mulighet til å ta ferie.

Det tredje tiltaket som landbruksministeren innser må gjøres noe med, er at de økonomiske vilkårene for bøndene må bli bedre. Det er små marginer for svært mange bønder, og det er mange som ser seg nødt til å ta seg annen jobb ved siden av gårdsdriften. Det sier seg selv at dette er lite gunstig for dem det gjelder, og det gjør det ikke fristende å velge bondeyrket når en ikke kan leve av inntektene som gården gir.

Det er grunn til å glede seg over landbruksministerens intensjoner, men det gjenstår å se om det i det hele tatt er mulig å følge dem opp i handling. For landbruksministeren må nok kjempe en kamp innad i regjeringen på lik linje med alle de andre statsrådene, og når krybben er tom, bites hestene. Jeg er også sikker på at Jon Georg Dale har en jobb å gjøre innenfor sitt eget parti; Fremskrittspartiet. 

Les også: – Jeg støtter bøndene

Det er grunn til å minne om at under jordbruksoppgjøret i 2015 kom regjeringen med et svært lavt tilbud til bøndene; 90 millioner til deling på samtlige. Dette var milevis unna bøndenes opprinnelige krav på 950 millioner, eller 24 200 kr per årsverk. Det er grunn til å reflektere over regjeringens såkalte «satsing» på bøndene når de i utgangspunktet bare var villig til å gi bøndene 90 millioner kroner under det siste jordbruksoppgjøret. Det er med dette som bakteppe, at jeg føler at landbruksministeren vil få et og annet å bryne seg på innad i regjeringen. For de folkevalgte må snart ta inn over seg at slik som det er nå, kan det ikke fortsette. Norge vil aldri bli selvforsynt på mat hvis nedleggelser av gårdsbruk fortsetter, og majoriteten av bøndene snart går over i pensjonistenes rekker samtidig som rekrutteringen til yrket er bekymringsverdig liten. Det er heller ikke ønskelig at dyrkbar mark erstattes av busker og trær som snart skaper et gjengrodd landskap. Jeg håper inderlig at landbruksministeren får gjennomslag for sine tanker blant sine egne, og at det er tverrpolitisk vilje til å sette visjonene ut i livet. Ellers forblir Jon Georg Dales erkjennelse bare vakre ord og ønsketenkning som ikke var verdt papiret de ble skrevet på. 

La andre få vite om dette innlegget..