Quiz om trygd og pensjon

FLIP QUIZ – Om trygd og pensjon

Johns flip quiz nr 9

Klikk øverst på rammen, og rett svar dukker opp. 12 oppgaver. 

Lykke til!

Quizen er laget av John Steffensen – www.johnsteffensen.no

1:

Hva kalles den grunnleggende pensjonsordningen i Norge?
Click to Flip
Folketrygden

2:

Hva kalles ordningen med førtidspensjonering?
Click to Flip
A F P

3:

Hva kalles den pensjonen i folketrygden som vi får fra staten?
Click to Flip
Alderspensjon

4:

Hvor mye utgjør 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) per oktober 2020? A: 98 835 B: 101 351 C: 103 980
Click to Flip
B: 101 351 kroner

5:

Det fins en grense for hvor mye den årlige pensjonsopptjeningen kan være. Grensen oppgis i G. Er dette A: 5,1 G B: 7,1 G C: 9,1 G ?
Click to Flip
B: 7,1 G

6:

Hva kalles den pensjonen du får fra din arbeidsgiver?
Click to Flip
Tjenestepensjon (ytelsespensjon, innskuddspensjon)

7:

Hvem forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak m.m.?
Click to Flip
K L P

8:

Hva menes med underregulering av pensjon?
Click to Flip
At løpende alderspensjoner reguleres med gjennomsnittlig lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng

9:

Er det korrekt at pensjonistene i 2011 mistet retten til å forhandle om pensjon?
Click to Flip
Ja

10:

På Stortinget i 2018 fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV forslag om å fjerne underreguleringen. Hvilke partier stemte for dette?
Click to Flip
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt

11:

Er denne påstanden korrekt: Stortinget verken behandler eller vedtar Trygdeoppgjøret?
Click to Flip
Ja

12:

Er alderspensjon, AFP og andre pensjonsytelser skattepliktig inntekt?
Click to Flip
Ja

Foto: Alle bilder ovenfor. Micheile Henderson / Unsplash. Bildet under: Alex Blajan / Unsplash

Klikk på bildet for MYE mer stoff om trygd og pensjon…

 

Liker du denne form for quiz? Du finner mange flere her.

 

Les den artige serien om meisene på fuglebrettet. Klikk på bildet.

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..