Quizkalender 34

1:

Hvilken bilfabrikk har nylig lansert modellen ID.3 ?
Click to Flip
VW - Volkswagen

2:

Etter at Storbritannia meldte seg ut av EU, hvor mange medlemsland er igjen per 1/1-21?
Click to Flip
27

3:

Hvem har adresse Downing Street nr. 10 ?
Click to Flip
Boligen til Storbritannias satsminister

4:

Hvem er Jacob Schram?
Click to Flip
Han er øverste sjef (Chief Executive Officer) i flyselskapet Norwegian per 1/1-21

5:

I hvilket år ble Koreakrigen avsluttet?
Click to Flip
1953

6:

Hva kalles en rettvinklet firkant med like lange sider?
Click to Flip
Et kvadrat

7:

Hva er mellomnavnet til assisterende direktør i Helsedirektoratet; Espen ....... Nakstad?
Click to Flip
Rostrup

La andre få vite om dette innlegget..