Leahs lette quiz – 12: Anakonda

7 spørsmål. Klikk på spørsmålet, og du får svaret.

1:

Er anakonda en hoggorm, en klapperslange, en kvelerslange eller en slettsnok?
Click to Flip
En kvelerslange

2:

I hvilken måned feirer vi morsdag?
Click to Flip
Februar

3:

Hvem var i følge Bibelen de to første menneskene på jorda?
Click to Flip
Eva og Adam

4:

Hvilken by er den nest største i Norge?
Click to Flip
Bergen

5:

Hvor ofte er det skuddår?
Click to Flip
Hvert 4. år

6:

Hva er kvadratroten av 64?
Click to Flip
8

7:

Hva heter politimesteren i Kardemomme by?
Click to Flip
Bastian

Gå videre til neste Leahs lette quiz

Klikk på bildet for massevis av gøye karantene-aktiviteter

La andre få vite om dette innlegget..