Pensjonister behandles uverdig

Pensjonistene føler seg tilsidesatt og utelatt av politikerne. Www. Johnsteffensen. Np

Opprørte seniorer

Uverdig omtale og urettferdig behandling av pensjonister

Stadig hører vi at eldre omtales som «den store eldrebølgen», «en tsunami» eller «en tikkende bombe». Ved å bruke slike ord fremstilles pensjonistene som en slags ventet ødeleggelse eller en katastrofe. Ordene skaper ingen positive asossiasjoner.

De som benytter slike karakteristikker, fremstiller seniorene som en belastning for samfunnet, men ironisk nok vil de samme personene som hevder dette, også selv bli gamle en dag. Da kommer de til å møte seg selv ettertrykkelig i døra. Da er det deres tur til å bli omtalt på uverdig vis…

Eldredebatten fremstiller de eldre som en belastning... Www. Johnsteffensen. NoH, Frp, V og Krf har gjort felles front mot pensjonistene

Dessverre har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtatt noe som hvert år faller negativt ut for pensjonistene. De fire partiene har bestemt at trygdeoppgjøret ikke får behandles av Stortinget som egen sak, politikerne er også enige om at pensjonistene hvert år skal underreguleres med 0,75% i forhold til den generelle lønnsveksten. Dette har resultert i at pensjonistene har fått mindre å rutte med de siste tre årene. Politikernes grep har ført til at verdien av hver hele krone bare er 75 øre for pensjonistene. Sånt oppleves urettferdig, og de fire partienes udemokratiske måte å behandle seniorene på, skaper i tillegg utrygghet og uforutsigbarhet for alle trygdede.  Også dette svært provoserende!

Urimelig og udemokratisk opplegg

Tatt i betraktning av at seniorene gjennom et langt liv har lagt grunnlaget for velferdsstaten Norge, er det uverdig og smålig at pensjonistene blir behandlet på en slik nedsettende måte. Det bør være en åpenbar demokratisk rett at Stortinget får behandle trygdeoppgjøret, og at de trygdede får være med i prosessen som leder frem mot oppgjøret. Slik som dette kan det ikke fortsette. Det er lov å håpe at noen i regjeringen vil ta til vettet og innse at dette oppleves urimelig og udemokratisk, en løsning som Norge ikke kan eller skal være bekjent av.

Les enda flere artikler om det urettferdige trygdeoppgjøret

Sjekk johns hagesider. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..