Klarhet

Til ettertanke... Www. Johnsteffensen. No. Foto elia pellegrini. Unsplash

Klarhet.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDet er naturlig at folk ser på hvordan kristne mennesker oppfører seg og praktiserer sin tro. I så måte er dette en viktig påminnelse til alle som kaller seg kristne. De blir rollemodeller og forbilder alt ettersom – og de gir et signal om hvordan det å være kristen er. Noen betakker seg og tenker; «Jeg passer ikke inn i noe kristent mønster eller et kristent miljø.» «Jeg synes ikke alt er så opplagt som de kristne påstår at det er.» «Jeg opplever ikke det samme som mine kristne venner.» «Hvordan kan han som kaller seg kristen, tillate seg å gjøre dette? Det strider jo mot Bibelens ord», osv.

I Filipperbrevets 3. kapittel sier Paulus noe som kan være til trøst og oppmuntring: «Om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!» (3,15-16)

Oppfordringen blir å ta følgene av det du allerede har grepet, for du kommer til å gripe enda mer i morgen. La ikke noen se ned på deg fordi du føler deg «fersk», «nybegynner» eller liten. Ikke nøl med å fortelle andre om det du kan, så har du mer å fortelle om i morgen.  Og til deg som «ser annerledes på ting», og som strever med ditt trosprosjekt, men som like fullt ærlig søker Gud: Hold ut – for løftene skal innfris: Gud kommer til å gi deg klarhet!

Les om «Troen og livet»

Som Paulus også skrev i 3. kapittel: «Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkomment, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» (3,12-14)

Refleksjon - www. Johnsteffensen. No
Les flere – klikk på bildet

 

La andre få vite om dette innlegget..