En sønns tanker om far

Refleksjon - www. Johnsteffensen. No

En sønns tanker om far.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. No8 år gammel: «Min far er meget klok, han vet alt

14 år gammel: «Min far er likevel ikke så klok som jeg trodde, det er faktisk en del han ikke vet.»

18 år gammel: «Nå har jeg skjønt at min far i grunnen vet ganske lite, jeg vet mere enn han.»

22 år gammel: «Far er skikkelig gammeldags, han er nærmest litt dum. Han forstår ingen ting av hvordan vår generasjon tenker. Han er stort sett bare irriterende.»

30 år gammel: «Jeg lurer på om far likevel har litt rett av og til…»

40 år gammel (etter at far er død): «Det er litt merkelig, men jeg oppdager stadig oftere at far virkelig var fornuftig. Han var egentlig en klok mann. Mange ganger hadde han så rett, så rett.»

50 år gammel: «Nå forstår jeg hvordan far tenkte… Han var i sannhet både klok og god! Nå ser jeg tydelig at far gjerne ville lære meg det riktige i livet. Om jeg bare hadde kunnet takke ham for det…»

For å si med Arnulf Øverland:

Det er en lykke i livet

som ikke vendes til lede:

Det at du gleder en annen

det er den eneste glede

 

Det er en sorg i verden

som ingen tårer kan lette:

Den at det var forsent

da du skjønte dette

 

Ingen kan resten av tiden

stå ved en grav og klage

Døgnet har mange timer

året har mange dage

 

«Hør på din far, som ga deg livet, forakt ikke din mor når hun er blitt gammel!» (Salomos ordspråk 23,22)

 

Teaser juleglede 820x175

 

 

La andre få vite om dette innlegget..