Du kan – og du vil!

Skal du tilegne deg kunnskap eller ferdigheter, lære et fag eller bli dyktig innen et arbeidsområde, starter prosessen alltid med en tanke i hodet. Du må tro at du kan! (www.johnsteffensen.no)

Hvordan lære bedre

Gode resultater starter med en tanke i hodet…

Skal du tilegne deg kunnskap eller ferdigheter, lære et fag eller bli dyktig innen et arbeidsområde, starter prosessen alltid med en tanke i hodet. Du må tro at du kan! (www.johnsteffensen.no)Hvis skoleprestasjonene ikke ble som forventet, har vi mange forklaringer på det: Læreren var håpløs som ikke klarte å lære fra seg, faget var kjedelig, jeg kom aldri til å få bruk for det som vi skulle lære, jeg skjønte ikke noe som helst… Derfor ga jeg opp.

Når resultatene blir dårlige, har vi lett for å skylde på forhold som vi mener at vi ikke kan gjøre noe med, ting som ligger utenfor vår rekkevidde. Men det går an å gjøre noe med det, for jeg våger påstanden: Du kan, hvis du vil!

Hvis du føler at dette gjelder deg, kan du trøste deg med at alle mennesker strever med å huske det som skal læres. Alle glemmer, og det er faktisk helt naturlig. Vi er på en måte fra naturens side programmert til å glemme. Bare tenk på traumatiske hendelser, hvordan mennesker gjennom det å glemme eller fortrenge, likevel klarer å reise seg opp igjen – og leve videre, selv om en for en periode mente at dette ville være komplett umulig. Opplevelsen var så grusom at det å fortsette herfra syntes utenkelig.

Når det gjelder læring, er det mange som tror de er dumme, mens andre gjør seg dumme. Men svært få er egentlig dumme!

Det kan være mange årsaker til at en person ikke klarer å tilegne seg kunnskaper: Latskap, dårlige arbeidsvaner, uoppmerksomhet, manglende interesse, manglende forkunnskaper, manglende språkferdigheter, sykdom og manglende støtte fra nettverket rundt (foreldre og venner). Men manglende evner er altså bare en av flere årsaker til dårlige prestasjoner. 

Det er så lett å skylde på «manglende evner», for hvis de er fraværende, så er det liksom ikke noe på gjøre med. Men du kan fint klare å styre unna dette negative tankegodset, for du må si til deg selv: Jeg kan og jeg vil! Jeg skal vise både meg selv og andre at dette skal jeg få til.

Skal du tilegne deg kunnskap eller ferdigheter, lære et fag eller bli dyktig innen et arbeidsområde, starter prosessen alltid med en tanke i hodet. Du må tro at du kan!

Min erfaring som lærer, tilsier at de elevene som viser stor vilje til innsats – og som jobber jevnt og trutt over tid, er de barna som i det lange løp scorer best. For jeg våger enda en påstand: Vilje til innsats vil over tid telle mer enn høy intelligens!

La andre få vite om dette innlegget..