«Arbeidsgiverne må bidra for å holde på eldre arbeidskraft»

Senior 1 mh9001828221

-eldre arbeidstakere besitter en viktig erfaring.Finansdepartementet ved Sigrid Russwurm (avdelingsdirektør) og Morten P. Johansen (underdirektør) skriver i en kommentar om livsfaseorientert personalpolitikk: 

ELDRE ARBEIDSTAKERE VIKTIGE

«Det er viktig å oppmuntre eldre arbeidstakere til å bli, fortsette å jobbe, framfor å gå av med pensjon. Eldre arbeidstakere besitter en viktig erfaring. Uten en endring i pensjonsmønsteret, vil det kunne bli utfordrende å opprettholde en høy arbeidsstyrke når befolkningen eldes framover. Den nylig innførte pensjonsreformen har et slikt siktemål.

Men dette er ikke nok. I Regjeringens seniormelding for noen år siden ble det skissert ulike seniorpolitiske mål. Også arbeidsgiverne må bidra for å holde på eldre arbeidskraft. Livsfaseorientert personalpolitikk kan være et av flere virkemidler!»

Uttalelsen er i god overensstemmelse med det jeg tidligere har skrevet om på johnsteffensen.no. Sjekk disse innleggene: «Hvordan få eldre arbeidstakere til å jobbe lenger?»   «Statistiske gjennomsnittsmennesker fins ikke.»   «Om seniorers verdige avgang…» 

Dessuten de tre arbeidslivsfablene: «Bussjåfør Andersens opplevde inkonsekvens og urettferdighet»   «Fru Pedersens opplevde tilrettelegging og imøtekommenhet»   » Morgan Fuglesangs opplevde firkantethet og urimelighet»

La andre få vite om dette innlegget..