Leker til barnebesøk (4)

Leker til barnebesøk (del 4) handler om leker der deltakerne må tåle på bli litt våte... (www. Johnsteffensen. No)

Leker til barnebesøk (johnsteffensen. No)Barnebesøk

 

Populære oppvisningsleker som gjør lykke i ethvert barnebesøk

Gi ditt barnebesøk det lille ekstra som gjør at dine små gjester husker din feiring som noe helt spesielt, annerledes enn de fleste andre barnebesøk. Unger elsker å leke, og det skal ikke så mye til for å oppnå suksess. Denne ukens leker har vann som tema.

 

Leker til barnebesøk (del 4) handler om leker der deltakerne må tåle på bli litt våte... (www. Johnsteffensen. No)Del 4   Leker til barnebesøk

 

OPPVISNINGSLEK NR 10    😀 

Slå på boken

Før du presenterer denne leken, må du ha ordnet med følgende tre ting som du gjemmer slik at ingen kan se dem: En tykk bok, en skål med vann + et sjal eller tørkle. De som ønsker å være med på leken, sendes inn i et annet rom. Resten blir publikum.

Be en av dem som ble sendt ut, om å komme inn. Han/hun får se den tykke boken som du holder med begge hender. Så forteller du at deltakeren skal slå til boken med flat hånd når han/hun har fått bind for øynene.

Når deltakeren så har fått bind for øynene, legges boken forsiktig vekk, og skålen med vann hentes frem. Hold skålen like foran ham/henne (der du i sted holdt boken) og si: «Nå kan du slå!»

 

OPPVISNINGSLEK NR 11    😀 

Ubåten

Ubåten er blant de mest vellykkede og morsomme oppvisningsleker der vann inngår!

Plukk ut noen barn som ikke har vært med på leken tidligere. (De som melder seg, bør ikke være for pysete…) Ta inn en om gangen, og plasser første deltaker liggende på golvet med ansiktet opp. Så legges et regntøy over gutten/jenten slik at det ene ermet peker opp mot taket. Armen fungerer nå som en trakt (eller et periskop/ubåttårn) og leklederen forvisser seg om at ermet står i rett stilling ved å titte ned gjennom dette. Lederen skal nå kunne se ansiktet til «ubåtmannskapet».  Leklederen sørger for å prate hele tiden for å lede bort oppmerksomheten. Han forteller at gutten/jenten nå er i en ubåt, og at det er leklederen som er kaptein, og som gir sine ordrer til mannskapet. Når kapteinen gir en ordre, skal mannskapet (dvs. den som ligger på golvet under regntøyet) gjenta tydelig alt som blir sagt.

Så gir kapteinen (leklederen) sine ordrer. «Vi er 100 meter fra land» (Deltaker gjentar.) «Vi er i overflatestilling» (Gjentas) «Gjør klar til dykking!» (Gjentas)  «Vi dykker!» (Gjentas). Omtrent samtidig som det siste blir sagt, helles en liten «dæsj» vann ned gjennom ermet (dvs. trakten eller periskopet) – rett i fleisen på han/hun som ligger under regntøyet…

NB! Det er ikke mange centiliter (cl) med vann som skal til! Særlig viktig er dette dersom gjestene er små/ganske unge, og dersom de er fest-kledd. Større barn, f.eks. tenåringer, tåler gjerne litt mer vann, men ta hensyn til ubåtmannskapets klær… De skal ikke bli gjennomvåte! Det kan være lurt at en voksen leder denne leken (eller styrer den litt fra sidelinjen), slik at en ikke faller for fristelsen til å bruke for mye vann…

Så kan neste ubåtmannskap hentes inn fra naborommet…

 

OPPVISNINGSLEK NR 12    😀 

Spise epler

Denne leken kan gjøres på to måter. Siden temaet er vann, kan jeg først ta den varianten:

1: To til fire deltakere. Hver deltaker får sitt vaskevannsfat med en del vann i. Det legges et eple i hvert fat. Eplet skal flyte. Deltakerne skal konkurrere om å bli først ferdig med å spise sitt eple, samtidig som hendene holdes på ryggen.

2: En mindre fuktig versjon er å feste eplene (evt. pølsene) i snorer og henge dem ned fra et langt skaft e.l. De konkurrerende skal på tilsvarende måte som over, spise opp sitt eple/sin pølse mens hendene hele tiden holdes på ryggen. (Hvis en ikke har noe stativ, kan andre i besøket stå på hver sin stol mens de holder eplet i en snor foran den som skal spise.)

Leker til barnebesøk fins på www.johnsteffensen.no

For andre leker: Klikk på de grønne firkantene nedenfor:

OPPVISNING 1 – 3  😀              OPPVISNING 4  – 6   😀            OPPVISNING 7 – 9   😀   

Nesten hver fredag følger flere leker til barnebesøk. 

La andre få vite om dette innlegget..