Quizkalender 9

9 johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No foto carolyn v unsplash

1: Første ledetråd

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Oppfinnelsen ble presentert første gang i Paris i 1653. Francois de Villayer fikk tillatelse til å administrere nyvinningen.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

2: Andre ledetråd

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Nyheten slo meget godt an, men opplegget ble likevel opphevet etter litt.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

3: Tredje ledetråd

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Ordningen slik vi kjenner den i dag, ble fullført av Rowland Hill. Så ble det tatt i offisiell bruk 6/5-1840.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

4: Fjerde ledetråd

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Det krevde betydelige ressurser å fremstille middelet som kom til å bety enormt mye for mange.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

5: Femte ledetråd

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Etter hvert har mange kunstnere blitt engasjert uten at dette har betydd noe for verdien av produktet.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

6: Sjette ledetråd

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Verdipapirets verdi avhenger bl.a. av vekt og distanse.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

7: Sjuende og siste ledetråd. Pluss riktig svar...

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
I dag er det mange som samler på disse klistremerkene. De kalles filatelister.
Click to Flip
Frimerke

Vil du forsøke enda en ledetrådsquiz? Klikk her.

9 juleglede julekalender www. Johnsteffensen. No
Klikk for å åpne!

Klikk videre til neste quiz. Johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..