Quizkalender 31

Året 2020 31 johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No foto carolyn v unsplash

1:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
1. januar 2020 blir antall fylker i Norge redusert fra 18 til ....?
Click to Flip
11

2:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Hvilke fylker ble slått sammen til Vestland?
Click to Flip
Hordaland + Sogn og Fjordane

3:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
7. januar 2020 ble et nytt norsk oljefelt åpnet av statsminister Erna Solberg. Hvilket felt?
Click to Flip
Johan Sverdrup-feltet

4:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Mikhail Misjustin fikk ny jobb 15. januar 2020. Hvilken jobb?
Click to Flip
Statsminister i Russland

5:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
24. januar inntraff en viktig hendelse i norsk politikk. Hva skjedde?
Click to Flip
Fremskrittspartiet gikk ut av Erna Solbergs regjering

6:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
12. mars 2020 hendte noe svært uvanlig i Norge. Hva?
Click to Flip
For å hindre spredning av covid-19 ble mye av Norge stengt ned

7:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
I april 2020 ble Norges største veiprosjekt offisielt åpnet. Hvilket prosjekt?
Click to Flip
Ryfast (Fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren)

Johns Quizkalender fortsetter også i 2021. Ikke hver dag, men flere ganger i uken. 1. januar blir det ny quiz. Bli med da vel!

Hver lørdag kommer «Leahs lette quiz for barn i alle aldre».

Sjekk den!

Klikk videre til neste quiz. Johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..