Hvor godt husker du 2020?

For tiden har jeg litt tekniske utfordringer med en quiz plugin.  «Lett Quiz» er derfor satt på vent til ny løsning foreligger. De 14 spørsmålene nedenfor (om året 2020) kan du eller dere prøve dere på i dag: 

1:

1. januar 2020 blir antall fylker i Norge redusert fra 18 til ....?
Click to Flip
11

2:

Hvilke fylker ble slått sammen til Vestland?
Click to Flip
Hordaland + Sogn og Fjordane

3:

7. januar 2020 ble et nytt norsk oljefelt åpnet av statsminister Erna Solberg. Hvilket felt?
Click to Flip
Johan Sverdrup-feltet

4:

Mikhail Misjustin fikk ny jobb 15. januar 2020. Hvilken jobb?
Click to Flip
Statsminister i Russland

5:

24. januar inntraff en viktig hendelse i norsk politikk. Hva skjedde?
Click to Flip
Fremskrittspartiet gikk ut av Erna Solbergs regjering

6:

12. mars 2020 hendte noe svært uvanlig i Norge. Hva?
Click to Flip
For å hindre spredning av covid-19 ble mye av Norge stengt ned

7:

I april 2020 ble Norges største veiprosjekt offisielt åpnet. Hvilket prosjekt?
Click to Flip
Ryfast (Fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren)

Prøv også denne om året 2020:

1:

8. mai 2020 kuttet Norges Bank styringsrenten til...?
Click to Flip
Null

2:

Eirik Kristoffersen fikk en særdeles viktig oppgave for Norge 12. mai 2020. Hvilken oppgave?
Click to Flip
Han ble utnevnt til ny forsvarssjef

3:

I 2020 ble den store finalen i Eurovision Song Contest avlyst pga. covid-19. Hvor skulle finalen ha vært arrangert?
Click to Flip
Rotterdam, Nederland

4:

25. mai 2020 ble en afroamerikaner i USA brutalt arrestert. Hans død førte til mange voldsomme opptøyer. Hva het mannen som ble drept?
Click to Flip
George Floyd

5:

Fem land ble 17. juni 2020 valgt inn som medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Disse var India, Kenya, Mexico, Irland og...?
Click to Flip
Norge

6:

Sommer-OL 2020 måtte utsettes til 2021. Hvor skulle lekene være?
Click to Flip
Tokyo

7:

Hvor ble koronaviruset Covid-19 først identifisert?
Click to Flip
I Wuhan, Kina

Foto: Maky Orel (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..