Staten vil ha omkamp om tjenestepensjoner

Offentlig ansatte alltid har hatt den beste tjenestepensjonen. Dette er en del av arbeids- og lønnsvilkårene for offentlig ansatte.

– Staten får god hjelp av media til å påpeke de få ulempene som finnes!

Offentlig ansatte alltid har hatt den beste tjenestepensjonen. Dette er en del av arbeids- og lønnsvilkårene for offentlig ansatte.Pensjonsrådgiver Harald Engelstad skriver i bladet «Vi over 60» at i pensjonsoppgjøret både tapte og vant begge parter viktige prinsipper. Staten tapte prinsippet om å innføre en ny nettoordning (kombinasjonsalternativet), et system som bare et mindretall av offentlig ansatte hadde vunnet på; nemlig høytlønte som har anledning til å jobbe lenge.

Men… det store flertallet, de som ikke kan jobbe til de er 70 år, vant mest på det forslaget som ble vedtatt. Harald Engelstad skriver: «Staten liker ikke å tape. De vil gjerne ha omkamp. Derfor liker Arbeidsdepartementet å påpeke svakhetene ved avtalen. De får god hjelp av media. Media retter ikke søkelyset på Arbeidsdepartementets tolkning av tariffavtalen, men mot de få ulempene som finnes i det offentlige tjenestepensjonssystemet.»

Engelstad sier også dette om den offentlige tjenestepensjonen. «Jeg vil ikke nøle med å si at offentlig ansatte alltid har hatt den beste tjenestepensjonen, og at dette er en del av arbeids- og lønnsvilkårene for offentlig ansatte. Offentlig ansatte greide å motstå presset fra Staten i siste tariffoppgjør. De fikk beholde sin gunstige tjenestepensjonsordning, i alle fall de som er født før 1959. men det er gjort enkelte tilpasninger. Disse gjør at de aller fleste vil tape noe i pensjon, spesielt enslige. Dette kan være opp til 20 000 kroner i samlet pensjon fra 67 år.»

Når det gjelder privat sektor, har de fleste ganske beskjedne tjenestepensjoner.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..