Når bønn til Gud ikke når lenger enn til taket…

johnsteffensen.no

johnsteffensen.noPIT STOP 3

Kort stopp på lang reise for å hente nye krefter og mer energi…

– Det kan ikke finnes noen Gud når det skjer så mye vondt i verden…

 

 

Mannen som mistet absolutt alt!

Jeg leste en gang om en kristen i Eritrea, et land som i flere tiår har vært hjemsøkt av religiøse og etniske konflikter, noe som også har gått ut over de kristne, hans utsagn lød omtrent slik: «Dere i Vesten sier at det ikke kan finnes noen Gud siden det skjer så mye vondt i verden. Men vi klarer ikke å holde ut alt det vonde uten å leve i troen på at det finnes en god Gud som er hos oss i lidelsen.»

Dette er tankevekkende formulert fordi utgangspunktet for eritreeren og oss i Vesten er ganske ulikt. For eritreeren opplever undertrykkelse på kroppen. Han vet ikke hva morgendagen vil bringe, bortsett fra enda mer lidelse. Likevel gir han ikke opp håpet, fordi han tror at det finnes en god Gud som er med ham uansett hva som skjer.

Tankene går til Jobs bok i Det gamle testamente. Job var en god mann, han var trofast mot Gud. Alle syntes om Job, han var høyt elsket av venner og familie. Men selv om Job var gudfryktig, slapp han ikke unna lidelser. Han ble meget hardt prøvet. Han ble rammet av ulykke, dyrene hans ble stjålet, lynet tok alle sauene og gjeterne hans, barna ble drept i en ørkenstorm, og til sist ble kroppen hans dekket av farlige byller. Jobs prøvelser var enorme, og det store spørsmålet lød: Hvordan kan Gud la alt dette skje med meg?

Det er mange som sier at de ikke kan tro på en rettferdig Gud når mennesker utsettes for lidelse. Det stadig tilbakevennende spørsmålet blir: hvorfor! Hvorfor sykdom, hvorfor lidelse, hvorfor urett – og hvorfor griper ikke Gud inn og gjør noe med alt det vonde?

Bibelen har ett svar på dette; alt som er godt er skapt av Gud. At det finnes så mye vondt, skyldes tre «fiender» som har sneket seg inn i vår verden. Bibelen kaller disse fiendene djevelen, synden og døden. Alle mennesker er rammet av synden og kan kalles syndere. Det nytter ikke å skylde på andre, for alle mennesker har behov for å be «forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.»

Job klager sin nød, han er en dypt fortvilet mann. Han går så langt som til å forbanne den dagen han ble født. Det må være bedre ikke å ha levd enn å oppleve det han har gjennomgått. Han bebreider Gud: Hvorfor gi liv når det bare fører til lidelse?

Jobs venner prøver å trøste og forklare, men ingen av deres forklaringer holder mål. Til slutt blir vennene lei av Jobs klaging og svikter ham. I Jobs bok kan vi lese om samtalene mellom Job og vennene hans fra kapittel 3 til og med 37. I kapittel 38 får vi så Guds svar til Job. Kanskje det er slik at Guds svar ikke ble som Job hadde forventet? For kan det være at Gud svarer Job uten helt å svare ham? For Jobs bok gir ikke noe enkelt svar på lidelsens problem, på alle våre «hvorfor». Svaret handler om å overlate alt til Gud – og ikke bli fristet til å være Gud lik. For det er så mye ved Gud som er både overveldende og uforståelig. Det som nytter, er å bøye seg for Gud og tro på at han er til å stole på – uansett hvor meningsløst og uforståelig alt synes å være. Vår evne til å skjønne hvordan verden henger sammen er begrenset. Det er bare han som har skapt alt, Gud, som ser den store sammenhengen. 

Den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard forklarte dette på sin måte: «Naar Alt er gaaet i staa, naar Tanken standser, naar Sproget forstummer, naar Forklaringen vender fortvilet hjem – da maa der et Tordenveir til!»

Vi strekker ikke til selv. Det er Herrens nåde og hans kjærlighet som er Skaperens endelige svar. 

Vil du lese mer om Job i Bibelen og lidelsens problem, klikk her.

 

La andre få vite om dette innlegget..