Leter du etter en som alltid er perfekt, leter du forgjeves

Leter du etter en som er perfekt alltid, leter du forgjeves...

Påfyll er ord til ettertanke på www.johnsteffensen.noPIT STOP 2

Kort stopp på lang reise for å hente nye krefter og mer energi…

Det er ingen lettvint løsning det som Jesus sier til disiplene i Matteus 16, 24-27: «Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» 

 

Absolutt ingen er perfekt alltid!

Jeg føler meg egentlig ganske liten stilt overfor disse versene, for Jesu ord rammer meg. Jeg har ikke noen sjanse; jeg vil aldri kunne oppfylle kravene alle steder, til enhver tid. Det fremstår som en umulighet! Så ærlig må jeg være. Som det står i vers 27: «For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.»

Det blir litt av et regnestykke, og dette går fullstendig ut over min fatteevne. Jeg skjønner ikke at noen er i stand til å følge med på absolutt alt, holde styr på hvordan ethvert menneske takler enhver situasjon til enhver tid. Det er og blir fullstendig ubegripelig!

Likevel sier Guds Ord dette. Men skal det taes bokstavelig? Er det slik at absolutt alt – ned til minste detalj blir ført opp i Livets bok, og at vi en gang skal måtte stå til regnskap for rubbel og bit? Jeg kan vanskelig tro at det skal tolkes bokstavelig. Det er ikke noe menneske gitt å holde sin sti ren til enhver tid. Jeg kjenner ikke en som er kvalifisert til Guds himmel ut fra denne målestokken. Det går ikke an!

Men heldigvis fins det andre veier også… For det å være kristen, er ikke å mene eller tro at en er bedre enn andre, at en har grunn til å hovere over dem som ikke får livet til! Nei, en kristen vet at han ikke er perfekt, og han innrømmer det! Hver eneste dag kryper han til korset og sier; Herre, forlat meg min skyld. Jeg fikk det ikke til i dag heller, men jeg forsøkte, jeg gjorde så godt jeg kunne.

Det er synderne Jesus henvender seg til: «Min nåde er nok for deg!» (2. Kor 12,9) Og i dette utsagnet ligger en erkjennelse av at Mesteren selv forstår at vi ikke alltid – til enhver tid – klarer å leve opp til idealene. Det som betyr noe, er hvordan den enkelte har det i hjertet sitt, om han har tatt i mot Jesus som sin Herre og frelser. For Gud avslører oss. Han vet inderlig vel hvordan vi er. Vi behøver ikke å forestille oss overfor Ham. For Livets skaper kjenner oss. Like så lite som vi kan klare å løpe fra oss selv, kan vi klare å flykte fra vår Herre. Sånn er det bare…

johnsteffensen.no

Matteus 16, 24-27: Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.»

[button link=»https://johnsteffensen.no/2013/02/tvilen-som-ikke-kommer-tiltalte-til-gode/» color=»deepblue»] Les første Pit Stop her[/button]

 

La andre få vite om dette innlegget..