Hevnen er ikke søt…

Refleksjon - www. Johnsteffensen. No

Hevn

Hevnen er ikke søt.

Tekst: John Steffensen. 

Nelson Mandela,  verdens mest framtredende symbol på fred og forsoning på slutten av 1900-tallet og fram til sin død i 2013, ble i 1962 først dømt til 5 års fengsel, noe som senere ble omgjort til livsvarig. Livstidsdommen ble sonet på den beryktede fangeøya Robben Island i 18 år. Deretter ble han overført til Pollsmoor-fengselet på fastlandet, der han satt i ytterligere 9 år før han ble løslatt etter press fra mange utenlandske regjeringer.

Da Mandela forlot cellen og gikk mot porten som ville føre ham til friheten, tenkte han: «Hvis jeg ikke legger min bitterhet og mitt hat bak meg, vil jeg fortsatt være i fengsel.»

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDette utsagnet kan trolig tolkes på flere måter. Nelson Mandela visste at om han ønsket å ta en bittersøt hevn på alle som hadde gjort ham urett, ville veien til fengsel være kort. Da ville det snart være på ‘an igjen. Men Mandelas utsagn kan også tolkes dypere, om at dersom hans tanker ble fylt av bitterhet og sinne, og ønsket om å ta en grusom hevn var fremst i pannelappen, ville han aldri kunne føle noen personlig frihet. De onde tankene ville mørkelegge hans liv, de ville forringe hans livskvalitet.

Mandela ble etter hvert en stor statsleder, et forbilde for en hel verden, uansett hudfarge og politisk overbevisning. Det var nettopp det at Mandela aldri var hevngjerrig, eller ville ta igjen for alle årene samfunnet hadde frarøvet ham, at Mandela opparbeidet seg en enorm respekt, anseelse og autoritet. Hans forsonende vesen overmannet selv hans argeste motstandere. Ingen kunne være upåvirket av Mandeles holdninger, væremåte og vesen.

I Paulus’ brev til romerne, 12, 17-19 står det noe om nettopp dette.  Det kunne like gjerne ha vært formulert av Mandela selv. Til deg som lengter etter å ta hevn, ta igjen for en urett som har rammet deg, ta igjen med samme mynt… Se dine vonde tanker i lys av følgende bibelord fra romerbrevet:

«Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.»

Les også forrige «Til ettertanke»: Om trosprosjektet som ikke går opp

 

La andre få vite om dette innlegget..