Indianernes 10 bud

Indianernes 10 bud - The ten Indian Commandments

Indianernes 10 bud

The Ten Indian Commandments

Nyt denne vakre videoen… Les tekstene nøye og reflekter over indianernes store visdom. Alle har vi noe å lære av indianernes 10 bud og deres syn på tilværelsen.

[youtube_video clip_id=»RoPUy7hLsKE»]

 

1: Treat the Earth and all that dwell thereon with respect.

2: Remain close to the Great Spirit.

3: Show great respect for your fellow beings.

4: Work together for the benefit of all humankind.

5: Give assistance and kindness wherever needed.

6: Do what you know to be right.

7: Look after the well-being of mind and body.

8: Dedicate a share of your efforts to the greater good.

9: Be truthful and honest at all times.

10: Take full responsibility for your actions.

Indianernes 10 bud - The ten Indian Commandments 

 

 

 

 

 

 

Indianernes 10 bud oversatt til norsk: 

1: Behandle jorden og alle som bor på den, med respekt.

2: Hold deg nær til Den store ånd.

3: Vis stor respekt for dine medmennesker.

4: Arbeid sammen til beste for hele menneskeheten.

5: Gi hjelp og vennlighet der det trengs.

6: Gjør det du vet er rett.

7: Ta vare på din kropp og ditt sinn.

8: Tilegn en andel av din innsats til felles beste.

9: Vær alltid sannferdig og ærlig.

10: Ta fullt ansvar for dine handlinger.

 

Det fins betydelig livsvisdom og livskompetanse bak Indianernes 10 bud.

 

La andre få vite om dette innlegget..