Aldringsprosessen påvirkes av flere faktorer

Aldringsprosessen kan påvirkes. Men kosmetikkbransjen kan bare bidra litt...

Det går an å leve slik at cellene ikke eldes så fort…

Aldringsprosessen kan påvirkes. Men kosmetikkbransjen kan bare bidra litt...En sterk og sunn kropp trenger ikke være noen garanti for et langt og lykkelig liv. Har en levd lenge, betyr ikke det nødvendigvis at en har vært helt skånet for sykdom og lidelser. Av og til ser vi mennesker som går fort ut av livet, uten å ha vært syk en eneste dag!

Hvordan vi bærer alderen, og hvordan alderen bærer seg ad med oss, er individuelt. Kosmetikkindustrien ivrer etter å ta æren for kjentfolks perfekte utseende, med rynkefri og silkemyk hud. Likevel kommer bransjen til kort overfor mange menneskers utseende. Mye er nemlig genetisk bestemt. Eplet faller ikke langt fra stammen. Vi blir et produkt av en mor og en far, noen ganger ligner vi på mor, andre ganger på far – av og til ligner vi ikke på noen av dem…

Aldringsprosessen kan ikke stoppes. Det er vel heller ikke noe mål i seg selv. Men det går an å leve på måter som gjør at cellene ikke eldes så fort. Det er nemlig ikke likegyldig hva du spiser og drikker. Når cellene bruker oksygen i forbrenningen, dannes det store mengder oksygenradikaler (frie radikaler) som har som bivirkning, at de sliter på cellene og ødelegger arvestoffet. Dannelsen av disse frie radikalene får aldringsprosessen til å gå raskere, samtidig som risikoen for kreft og hjerte- og karsykdommer stiger. Dannelsen av frie radikaler øker bl.a. ved påvirkning av røyking og miljøgifter, samt store belastninger – psykiske som fysiske.

Antioksidantene er kroppens eget forsvar mot disse nedbryterne. Antioksidanter kan til en viss grad produseres av kroppen, men maten vi spiser, spiller en enda viktigere rolle.

Mengden antioksidanter vi får fra mat og drikke kan i følge nyere forskning forebygge en rekke alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer, revmatisme, kreft og andre immunsviktsykdommer – i tillegg til at aldringsprosessen kan reduseres noe.

Det synes å være bred enighet om at alle celler er programmert av arvestoffet, og at cellene har ulik livssyklus. En antar at aldringsprosessen kan påvirkes av en rekke faktorer som stress og psykisk belastning, røyking, bestråling, miljøgifter, fysiske skader, fysisk aktivitet og kosthold. Det er en allmenn oppfatning at det er sunt å spise grønnsaker, frukt, bær og nøtter. Antioksidanter bør inntas i naturlig form, som f.eks. i en bredt sammensatt «cocktail» fra et rikt utvalg av nevnte råvarer – eller en frisk og innholdsrik salat. Og som jeg skrev for noen dager siden; en god hjertediett har også positiv effekt når det gjelder forebygging av flere kreftsykdommer.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..