Så lite var applausen verdt for helsepersonellet

Helsepersonell fikk fortjent applaus under pandemien i vår. Så lite var applausen verdt... Foto ani kolleshi. Unsplash. Www. Johnsteffensen. No

Så lite var applausen verdt for helsepersonellet.

Helsepersonell verden over fikk unison applaus for sin innsats under den første bølgen av korona-pandemien i vår. Folk flest hadde grenseløs beundring for de fagpersonene som risikerte eget liv og helse i kampen for å gjøre covid-19 pasienter friske. Det var ikke måte på hvor mye det ble applaudert, ofte i regi av politikere.

I VG, onsdag 19. august 2020, får de samme helsearbeiderne en forsmak på hvor høyt verdsatt innsatsen deres var – i kroner og øre. Årets lønnsoppgjør er nå inne i sin siste fase for de såkalte frontfagene. Det er fare for streik fra fredag morgen om man ikke kommer til enighet der. Ett er sikkert, ingen blir rike i det oppgjøret. Trolig ikke i noen av de andre oppgjørene heller.

«For å hindre at kommunal sektor sykepleiere og andre grupper ikke får mer enn det konkurranseutsatt industri får, er partene enige om å sterkt formulere at ingen grupper har anledning til å gå ut over rammen.»

Helsearbeiderne må oppleve det som utrolig skuffende – og provoserende, at andre arbeidstakere (dvs. frontfagene med Fellesforbundet i spissen) sammen med arbeidsgiversiden, inntar en udemokratisk og lite smidige holdning til årets lønnsoppgjør. Sitat: «For å hindre at kommunal sektor sykepleiere og andre grupper ikke får mer enn det konkurranseutsatt industri får, så er partene enige om å sterkt formulere at ingen grupper har anledning til å gå ut over rammen» (dvs. det som blir fasiten for frontfagene).

Med andre ord; den unisone applausen som sykepleiere og andre helsefagarbeidere fikk under koronapandemien, var bare slag i luften. I motsetning til flere andre land i Europa (bl.a. Frankrike), ser det nå ut for at helsearbeiderne ikke får noen som helst uttelling i kroner og øre for sin heroiske innsats. Dette er i så fall svært skammelig, samtidig som det oppleves uhyre frekt av Fellesforbundet og arbeidsgiverne å legge bombastiske føringer for det som de andre organisasjonene skal forhandle seg frem til snart. Blir dette stående, har det ingen hensikt å forhandle om noe som helst for de andre gruppene. Det blir bare et spill for galleriet. Og helsearbeiderne har enda en gang erfart at ånden var villig, men kjødet var skrøpelig. Applausen var bare et spill for galleriet. Ikke noe mer!

Om en dag eller to følger min dystre spådom mtp. trygdeoppgjøret 2020. Dette blir trolig verre enn noensinne!

Foto: Ani Kolleshi/Unsplash

Underreguleringen av pensjonene har hatt svært uheldige utslag på pensjonsutbetalingene. Www. Johnsteffensen. No
Les mer om de urettferdige trygdeoppgjørene ved å klikke på plakaten.

La andre få vite om dette innlegget..