15 til 20% har høyt blodtrykk

Høyt undertrykk kan gi hjerneslag.

Høyt overtrykk hjertesykdom.

Høyt blodtrykk øker sjansen for hjerte- og karsykdom 2 til 3 ganger. Høyt blodtrykk er den viktigste årsaken til hjerte- og karsykdom i Norge. 15 til 20% (fra 750 000 til 1 000 000) av den voksne befolkningen i landet vårt har høyt blodtrykk. Med høyt blodtrykk regnes over 140 i overtrykk og over 90 i undertrykk. Mange har kun høyt overtrykk. Særlig gjelder dette personer over 60 år.

Høyt undertrykk rammer helst yngre mennesker (i 20 – 30 års alderen). Dersom undertrykket er høyt, øker risikoen for hjerneslag. Høyt overtrykk øker risikoen for hjertesykdom.

En god blodtrykksbehandling med medisiner reduserer faren for blodtrykksskade i hjertet. Men det er også andre faktorer som har gunstig effekt på blodtrykket: Det er å stumpe røyken, redusere kolesterolet, minske saltinntaket, være varsom med alkoholdige drikker, samt unngå stress, vil sammen med jevnlig mosjon ha en gunstig effekt med tanke på blodtrykket.

Høyt blodtrykk øker sjansen for hjerte- og karsykdom 2 til 3 ganger.  En person som går med høyt blodtrykk lenge, og som ikke har vært behandlet for tilstanden, kan pådra seg skade i hjertet som ikke lar seg reparere. Hos kvinner ser en at høyt blodtrykk kan resultere i en fortykkelse av hjertemuskelen, mens tilsvarende høyt blodtrykk hos menn kan gi dårligere pumpekraft.

Det fins en rekke blodtrykksmedisiner, og skal disse ha god effekt, må de tilpasses den enkelte.

 

La andre få vite om dette innlegget..