Slik blir min hage mer klimavennlig

Miljovennlig hage. Foto kieran somerville unsplash

Min hage skal bli mer klimavennlig.

I år skal jeg gjøre noen bevisste valg som gagner miljøet. Min hage skal utgjøre en bitte liten forskjell i miljøregnskapet. Jeg skal fortsette med de gode tiltakene som jeg har startet med (som varmkompostering), men i år skal repertoaret utvides. Målet er å gjøre min hage enda mer klimavennlig.

#tilbesteformiljøet «mittmiljøbidrag #miljøvennlighage #klimakamp

Bunndekkere
Hage som i naturen. Www. Johnsteffensen. No. Foto kazuend unsplash e1644430133222
Noen bunndekkende stauder: jonsokkoll / hasselurt / rosestorkenebb / blodstorkenebb / gulltvetann / flekktvetann / krypfredløs / klokkevalmuesøster / engforglemmegei / vårkjærminne / vårfloks / skyggesildre / sibirmuregull / storkesnabel / klatrebeinved / myske / eføy / vinterglans / bispelue

Det handler om å fange mer CO2 i egen hage. Jeg har alltid foretrukket bed med svart, ugressfri jord mellom plantene. Først og fremst fordi jeg synes dette virker velstelt. Samtidig gir den åpne jorden en glimrende start for all verdens ugress, noe som fører til enda mer luking for at bedene skal fortsette å være fine. Luking er ikke spesielt artig, så nå skal jeg satse mer på bunndekkende planter som på sikt holder ugresset unna og dekker til den brunsvarte jorden. De fleste bed og planter takler dette greit, med unntak av steinbedsplantene. Dette bedet tror jeg skal få være som det er. De bunndekkende plantene er grønne, og bidrar derfor i den livsviktige fotosyntesen der karbondioksid (CO2) inngår som en vesentlig komponent. Om man velger bunndekkende planter, må de holdes under oppsikt. En del av disse kan fortrenge andre vekster som vi har kjøpt i dyre dommer. Da oppleves de bunndekkende plantene som ugress. Krypfredløs er f.eks. en bunndekker som egner seg best i et avgrenset bed eller i en krukke. Jonsokkoll kan også være en rakker. Skyggesildre med. Men hver for seg er de fine, og passer vi på, klarer vi å holde dem i sjakk. En annen lur greie med bunndekkende stauder og busker er at de tåler godt skygge, for i sitt naturlige habitat vokser de gjerne i le av busker og trær. Og er de i tillegg grønne, så bidrar de med sitt i fotosyntesen der bl.a. livsviktig oksygen blir frigjort. Uten fotosyntesen kunne ikke mennesker ha bodd på denne planeten…

Mer hosta

I bedene har jeg fra før flere hostaer, disse vakre og iøynefallende staudene med sitt elegante bladverk. Hosta har veldig mye grønt, dvs. mye klorofyll – og dermed også mye fotosyntese. I tillegg dekker de store bladene jorden på svært dekorativt vis gjennom sommersesongen. Jeg kommer til å kjøpe noen hostaer til, for de fins i mange flotte varianter.  Dette kan føre til flere spennende sammenplantinger. Hosta er dessuten lett å formere,  har du en, kan du dele den til flere planter etter noen år. Og de liker godt å bli delt!

Ett tre eller tre

Jeg vil også plante et par lauvfallende trær som også kan bidra positivt i CO2-regnskapet. Etter som de blir større, vil de gjøre enda mer nytte i så måte.

Sjekk Johns hagekalender. Senvinter i hagen (Tips til hva du kan gjøre)
Jordforbedring

En siste ting som vil gjøre hagen min mer klimavennlig, er at at  blader, stengler og kvister i større grad enn før klippes opp og legges på den svarte jorden. Dette blir gjødsel til blomstene, og de oppklipte organiske delene vil etter hvert også forbedre jorden ettersom insekter og mikroorganismer trekker dem lenger ned i bedene. Mye bedre enn kunstgjødsel som for øvrig er blitt veldig mye dyrere det siste året. Gressklipp og/eller treflis kan også være bra.

Beholde alt grønt i egen hage

De som klipper gress med konvensjonell plenklipper, anbefales å bruke bio-funksjonen, slik at gresset blir liggende igjen på plenen og bli til gjødsel/jord der. Et godt råd; ikke transporter noe grønt ut av hagen din, alt kan og bør benyttes der det har vokst! Å kjøre det grønne bort til et en avfallsstasjon gir ingen pluss i miljøregnskapet. Har du mulighet til det, benytt alt organisk avfall i hagen din. Dette skal i hvert fall være mitt hageforsett for sesongen som står for døren. Bli med da vel!

Sjekk listen over bunndekkende stauder under det lille bildet ovenfor.
Lær om Gjødsel, plantenæring og NPK

Fotos: Kieran Somerville (Unsplash) = øverst. Kazuend (Unsplash) = Blå bunndekkere. Tekst: John Steffensen (www.johnsteffensen.no)

Jeg har to jordfabrikker i min hage; varmkompost og kaldkompost. Dette er varmkompostbeholderen. Www. Johnsteffensen. No
Les om hvordan du får til å varmkompostere. Klikk på bildet. Mvh john

La andre få vite om dette innlegget..