Varig kjærlighet

Kjaerligheten utholder alt... Foto caleb ekeroth unsplash

1. Korinter 137namnlost 1

Denne kjærlighet er mer enn kortvarig nytelse, mer enn seksuell tilfredsstillelse.

Denne kjærlighet har flere berøringspunkter. Den tåler at

den andre ser tufs ut, møter motgang, er syk eller lei seg.

Denne kjærlighet uttrykkes i handlinger og holdninger.

Denne kjærlighet forvitrer neppe…

Ta vare på Guds ord…

Husk din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto:  Caleb Ekeroth / Unsplash

Rekord prisvekst. Reallonnen redusert betydelig. Foto twitter ethmessages unsplash 1
Største reallønnsnedgang siden 1945. Klikk på bildet for mer.

La andre få vite om dette innlegget..