Herrens løfte

Refleksjon - www. Johnsteffensen. No

Om å ta Gud på ordet

Hadde ikke Gud først handlet for deg og med deg, hadde dine beslutninger hatt lite eller ingenting å bety.

Hva grunner din tro på? Er det på deg selv, din beslutning, din handling, ditt valg? I så fall vil det være grunn til mismot…

Den kristne tro grunner seg på Kristus og hans beslutning og handling. I Joh. 15, 16 står det:

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.» 

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDa vi ble døpt, tok Gud beslutningen, det var han som handlet og tok oss til sine barn. Akkurat i det øyeblikket gjorde vi ikke stort, men Gud handlet… Når vi senere i livet tok et bevisst standpunkt til denne handlingen, ved f.eks. å regne deg som en kristen, var din avgjørelse en reaksjon på den handlingen Gud gjorde i dåpen. Hadde ikke Gud først handlet for deg og med deg, hadde dine beslutninger hatt lite eller ingenting å bety.

Kristenlivet innebærer å gå ut med ordet og vitnesbyrdet. Gå ut og gi av deg selv, vær en god og omsorgsfull venn, vær inkluderende, fortell andre om frelsen…

Les også: Troen sitter ikke i hodet, troen sitter i hjertet

Bibelordet forteller oss at «da skal Far gi dere alt…». Vi skal ikke mangle noe! Tar du Gud på ordet, skal du i hvert fall ikke mangle frelsen, løftet om et evig liv hos Gud. Og da har du vel i grunnen alt, har du ikke…?

Les også det forrige «Til ettertanke»: Bekymre deg ikke

La andre få vite om dette innlegget..