Bibelord: Når verden hater dere…

Foto kriemer pixabay. Johnsteffensen. No

Bibelord

Jesus sier:

«Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg.» 

(Johannes 15, 18-21)

Om du tenker at livet med Jesus kommer til å bli kjemisk fritt for problemer og utfordringer, tar du feil. Det fins riktignok noen forkynnere som hevder at alle ting vil gå bra, bare du har tro og kjærlighet. De hevder også at om du får problemer i livet, er det fordi du ikke tror sterkt nok eller godt nok. Andre forkynnere påstår endatil at om du tar i mot Jesus, vil du bli velsignet med betydelig rikdom. Også det er feil.

Jesus visste hvilken skjebne som ventet ham på korset. Korsfestelsen skjedde ikke fordi han manglet tro, men fordi han hadde tro! Det som ventet Jesus, hendte ikke fordi han ikke trodde på Guds vilje, men fordi han fulgte den til punkt og prikke!

Det vi blant annet kan lære av dagens bibelord er: Velger du å følge Jesus, vil også han stå opp for deg! Da vil du aldri være alene når du møter problemer og utfordringer. (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto:  Kerstin Riemer (Pixabay)

I dag kan du lytte til eller synge med i denne klassikeren:

La andre få vite om dette innlegget..