Sønnen som kom hjem

Sonnen som kom hjem. Foto stocksnap pixabay

Bibelord

«Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.’ Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.

(Lukas 15, 17-20)

Teksten er et utdrag av Jesu lignelse om den bortkomne sønnen eller «Sønnen som kom hjem» slik den nyeste bibeloversettingen sier. Sønnen som hadde alt, men som ikke skjønte hvor godt han hadde det hjemme, hos sin far. Det var først da sønnen hadde fått sin del av arven og dradd ut i verden for å realisere seg selv og leve et liv i sus og dus, at han etter hvert innså hvor godt han hadde hatt det der han kom fra.

Noen ganger kan det være fornuftig å få ting litt på avstand, slik at man får bearbeidet sine følelser og tanker og dermed kan se ting klarere. Den bortkomne sønnen kom etter hvert til sannhets erkjennelse da han «kom til seg selv» slik lignelsen forteller. Det innebar et vendepunkt for mannen, en fullstendig kursendring, som den siste linjen i bibelteksten sier: ‘Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.’

Sønnen hadde funnet seg selv, han innså både hvem han var, og hvem han ikke var. Da han innså dette, dro han tilbake til sitt opphav. Hvordan er det med deg? Hvor i livet er du? Er du på vei bort fra Gud, eller har du funnet tilbake til ham?

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto: Stocksnap (Pixabay)

Lytt til denne perlen av en sang:

 

La andre få vite om dette innlegget..