Ta ikke hevn!

Illustrasjon tom monsterkoi. Pixabay

Bibelord

«Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: ‘Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde’, sier Herren.»

(Paulus’ brev til romerne 12, 17-19)

Nelson Mandela, verdens mest framtredende symbol på fred og forsoning på slutten av 1900-tallet og fram til sin død i 2013, ble i 1962 først dømt til 5 års fengsel, noe som senere ble omgjort til livsvarig. Livstidsdommen ble sonet på den beryktede fangeøya Robben Island i 18 år. Deretter ble han overført til Pollsmoor-fengselet på fastlandet, der han satt i ytterligere 9 år før han ble løslatt etter press fra mange utenlandske regjeringer.

Da Mandela forlot cellen og gikk mot porten som ville føre ham til friheten, tenkte han: «Hvis jeg ikke legger min bitterhet og mitt hat bak meg, vil jeg fortsatt være i fengsel.» Dette utsagnet kan trolig tolkes på flere måter. Nelson Mandela visste at om han ønsket å ta en bittersøt hevn på alle som hadde gjort ham urett, ville veien til fengsel være kort. Da ville det snart være på ‘an igjen. Men Mandelas utsagn kan også tolkes dypere, om at dersom hans tanker ble fylt av bitterhet og sinne, og ønsket om å ta en grusom hevn var fremst i pannelappen, ville han aldri kunne føle noen personlig frihet. De onde tankene ville mørkelegge hans liv, de ville forringe hans livskvalitet.

Mandela ble etter hvert en stor statsleder, et forbilde for en hel verden, uansett hudfarge og politisk overbevisning. Det var nettopp det at Mandela aldri var hevngjerrig, eller ville ta igjen for alle årene samfunnet hadde frarøvet ham, at Mandela opparbeidet seg en enorm respekt, anseelse og autoritet. Hans forsonende vesen overmannet selv hans argeste motstandere. Ingen kunne være upåvirket av Mandeles holdninger, væremåte og vesen.

Bibelordet fra Paulus’ brev til romerne sier noe viktig om dette.  Det kunne like gjerne vært formulert av Mandela selv. Du som lengter etter å ta hevn, ønsker å ta igjen for urett som har rammet deg, eller vil ta igjen med samme mynt: Se dine vonde tanker i lys av ukens bibelord. Overlat vreden til Gud!   (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Illustrasjon: Tom. Monsterkoi (Pixabay)

Les også «Er det dette du ønsker?»

La andre få vite om dette innlegget..