Guds kraft

1. Pinsedag er kirkens fodselsdag. Foto geralt pixabay

Derfor er pinsen en viktig høytid i kirken.

For kirken er første pinsedag viktig, den regnes som kirkens fødselsdag. Men for mange er dette en ukjent høytid. Ni dager etter at Jesus fòr opp til himmelen, fikk disiplene Den hellige ånd. Jesus hadde sagt at de skulle bli døpt i Den hellige ånd om ikke lenge, men disiplene kjente verken dagen eller timen. Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted i Jerusalem (Apostlenes gjerninger 2,1).

Det som da hendte, førte til at budskapet om Jesus etter hvert ble spredt over hele kloden som ringer i vannet. Det forunderlige var at disiplene der og da begynte å snakke på mange ulike språk, slik at mennesker fra andre land og kulturer kunne høre det kristne budskapet på sitt morsmål. En frukt av Åndens gave.

Jeg husker at min mor i en periode talte i tunger. Det var ikke ofte det skjedde, i hvert fall ikke i mitt påhør, men jeg husker det ennå. Det kunne virke fremmed og skremmende på en liten gutt, men tungetalen varte aldri lenge. Jeg er sikker på at hun snakket på et fremmed språk, og at noen – om de hadde vært til stede, kanskje hadde forstått det hun sa… 

Det var i den perioden min mor var med i pinsemenigheten. Der var det flere som talte i tunger, på samme måte som disiplene gjorde den første pinsedag i kirkens historie. «Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål» står det i Apostlenes gjerninger 2,11.

Jeg hørte om TV-pastoren Egil Svartdahl som av Dan Børge Akerø ble presentert som ny programmedarbeider i TV 2. Svartdahl fortalte da at han hadde sin bakgrunn fra pinsebevegelsen. En av journalistene var raskt frempå og spurte litt spydig; «Så nå blir det tungetale på TV 2…?» Straks parerte Dan Børge spørsmålet humørfylt: «Ta det rolig.. det blir tekstet!»

«Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror (Romerne 1,16)

God pinse!

*) Pinsen, kirkens fødselsdag, er en kristen høytid som starter pinseaften, 49 dager etter at Jesus sto opp fra de døde påskemorgen. Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste» som betyr femtiende. På engelsk heter pinse «Pentecost».

Foto øverst på siden: Geralt (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..