Jesus rasende

Flyd unsplash

«Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule.» (Markus 11,17)

Jesus hadde sett hvordan de religiøse lederne hadde gjort tempelet i Jerusalem om til et torg der penger og pengeveksling var det aller viktigste. Jesus ble rasende da han så dette. På tempelplassen var det mange som skodde seg på fattige pilegrimer, mennesker som kom dit for å be, men som brakte med seg for simple eller feile offergaver.  Tempelvaktene sørget for at de besøkende byttet til «riktige offergaver» som i tillegg var betydelig overpriset. Dette var big business for å berike de religiøse, og dette gjorde Jesus rasende! Dermed fòr han rundt på tempelplassen og veltet selgernes og pengevekslernes bord, mens han ropte ut det som står innledningsvis. 

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst: FLY-D / Unsplash

La andre få vite om dette innlegget..