Språk og luft

Språk og luft. Www. Johnsteffensen. No

Om måten vi omtaler hverandre på

Har du tenkt over at språk er som luft?

På samme måte som vi puster inn luft, puster vi inn språk. Og det vi puster inn, påvirker oss. Når vi føler ubehag og blir dårlige av forurenset luft, vil det også gjøre noe med oss når vi puster inn et språk der klaging, sutring, baksnakking, ukvemsord, problemsnakk og negative omtaler dominerer. Slike ord og fraser gjør oss motløse og tapper oss for krefter. Når negative egenskaper til stadighet fremheves, skapes det snart et inntrykk eller et bilde av en negativ person, et menneske eller en handling som ikke er noe. Snart blir vi selv mer negativt innstilt overfor denne personen eller det som blir omtalt. Vi skaper våre opplevelser og oppfatninger gjennom måten vi snakker på.

Men… du kan velge hva du vil gi oppmerksomhet, og hva du vil ignorere. Jo mer du finner av ting som gleder deg i hverdagen, jo bedre blir din opplevelse av livet!

Tenk positive tanker,
si positive ord,
gjør positive handlinger
og det positive gror.   (Jon-Lasse Fjeld)

Les også: Når tungen glipper…

La andre få vite om dette innlegget..