Sånn er verden, sånn er livet…

Sagt om kroppsspråket: "Hvis du hele tiden ubevisst og underbevisst kringkaster via kroppsspråket ditt, og via det du sier, at du ikke er noe tess, at du er et utilstrekkelig menneske - eller offer, inviterer du faktisk andre til å gjøre deg til et offer. Det kan ikke finnes forfølgere uten at noen er "villige" til å være offer!"

Det avslørende kroppsspråket

Sånn er verden, sånn er livet…

Sagt om kroppsspråket: "Hvis du hele tiden ubevisst og underbevisst kringkaster via kroppsspråket ditt, og via det du sier, at du ikke er noe tess, at du er et utilstrekkelig menneske - eller offer, inviterer du faktisk andre til å gjøre deg til et offer. Det kan ikke finnes forfølgere uten at noen er "villige" til å være offer!"Louis Proto som bl.a. har skrevet «Take Charge of Your Life» – med undertittelen «How not to be a victim», har sagt noe vesentlig om menneskers kroppsspråk: «Hvis du hele tiden ubevisst og underbevisst kringkaster via kroppsspråket ditt, og via det du sier, at du ikke er noe tess, at du er et utilstrekkelig menneske – eller offer, inviterer du faktisk andre til å gjøre deg til et offer. Det kan ikke finnes forfølgere uten at noen er «villige» til å være offer!»

Dette tror jeg på, fordi det er slik livet ofte arter seg. Det handler om den sterkestes rett, enten det gjelder mobbing i skolen, i nabolaget eller på arbeidsplassen – dvs. trakassering av svake og usikre mennesker. Derfor må en ta inn over seg kroppsspråkets store gjennomslagskraft, for det er kroppsspråket som gjør desidert størst inntrykk hos publikum. Sammenligner en kroppsspråket med stemmen og budskapet (dvs. ordene), er det ikke noe som har så stor gjennomslagskraft som det vi gjør (eller ikke gjør) med kroppen vår. Forskning sier at kroppsspråkets påvirkning utgjør hele 55%. Stemmen 38%, ordene bare 7%.

Hva er kroppsspråk? 

Det dreier seg om ♠ øyekontakt, ♠ kroppsholdning (positur), ♠ gester og armbevegelser, ♠ ansiktsuttrykk, ♠ tonefall, variasjon og volum, ♠ timing, ♠ innhold.

I mitt virke som lærer – og ikke minst som veileder av studenter, har jeg alltid fokusert på kroppsspråkets store betydning når det gjelder læreren som leder, og undervisningen i klasserommet. Det er viktig å være seg kroppsspråket bevisst, og dersom en skal lykkes med sine fremspill overfor andre, er timingen blant de viktigste virkemidlene.

I listen ovenfor fins alle kroppsspråkets vesentligste anliggender. For som Louis Proto skrev, hvis du ikke bryr deg om kroppsspråket ditt, «inviterer du andre til å gjøre deg til et offer». Da vil de kaste seg over deg, lik ulver som kaster seg over et lite, forsvarsløst lam. Sånn er verden, sånn er livet! 

La andre få vite om dette innlegget..