Absurd hvis barn skal ha penger for å oppføre seg normalt

Trø varsomt når det gjelder bruk av penger som belønning!

Om barn som mangler verdier og holdninger

En skal trø ytterst varsomt når det gjelder bruk av belønning i oppdragelsen. Det er selve anerkjennelsen som uttrykkes sammen med belønningen, som har størst betydning for barna. Det er viktig at de voksne ser barna sine, og at de gjentatte ganger får høre at de voksne er interessert i dem og setter pris på det de gjør.

Hva får jeg for det da…?

Trø varsomt når det gjelder bruk av penger som belønning!Den menneskelige kontakten overgår oftest pengegaver. Det forretningsmessige aspektet ved at barna skal ha penger for alt mulig, kan lett overskygge det personlige innad i familien. Det blir absurd hvis barn skal ha belønning for å oppføre seg normalt, hvis de voksne blir møtt med spørsmålet ”Hva får jeg for det da?” Forskning viser at økonomisk belønning virker stikk i strid med hensikten og ødelegger motivasjonen. (Dette kalles undermineringseffekten).

Psykolog Jan Christophersen sammenligner ytre belønninger som for eksempel penger, med anabole steroider: Mye muskler på kort sikt, men nedbrytende på lang sikt. I de voksnes verden har det bl.a. vist seg at økonomiske bonuser i næringslivet snart mister sin effekt fordi folk tar belønningen for gitt og slutter å prestere ekstra.

Christophersen mener at dersom det økonomiske tankesettet slår inn i familiesfæren, risikerer en at vi får mennesker som er villig til å gjøre alt for penger, men som mangler verdier og holdninger.

Professor Terje Ogden, forskningsleder ved Atferdssenteret i Oslo, mener at det som først og fremst motiverer barna er de voksnes oppmerksomhet og begrunnete anerkjennelse; – Dette var fint, fordi….

Han legger også til – Straff kan virke, men er ikke å anbefale på grunn av veldig mange bivirkninger.

Ogden mener imidlertid at en kan «bøtelegge» barna ved at PC, sykkel eller lommepenger inndras for en periode. Men gjøres dette, må barna ha en reell mulighet til å unngå slike sanksjoner. Konsekvensen må ikke komme som lyn fra klar himmel!

En form for atferdsterapi som prøves ut ved ca 200 skoler i Norge, er PALS. Dette går bl.a. ut på å forsterke ønsket atferd ved bruk av ros, oppmuntring, premier eller annen belønning. Uønsket atferd skal i størst mulig grad ignoreres. Goder og privilegier kan trekkes tilbake, mens straff er lite egnet metode for endring av atferd. Jeg har for øvrig skrevet mer om dette annetsteds i johnsteffensen.no.

 

La andre få vite om dette innlegget..