Om populasjon, bestand og covid-19

Foto lucas caldevilla unsplash

Hvor fornøyd er fotball-fedrene med covid-19?

For snart et år siden overhørte jeg en samtale mellom tre pappaer som egentlig var kommet for å se sine respektive barn spille fotball. Det virket ikke som om de var spesielt interessert i det som foregikk på gressmatten. Et par av dem satt  endatil med ryggen til. 

Jeg har aldri fått de tre mennene ut av tankene. En ting var mangelen på interesse for det som foregikk på banen, noe annet var det de diskuterte mesteparten av tiden.

Jeg lurer på hvilke tanker de tre fedrene gjør seg nå – i disse koronatider… Hvor tilfreds er de egentlig med det som de syntes å være skjønt enige om der på sidelinjen? Mannfolkene diskuterte jordas befolkning, og det at vi er alt for mange på denne kloden. De brukte ikke ordet mennesker, de snakket konsekvent om «bestand» og «populasjon» som om det var mus eller rotter. De lovpriste verdenskrigene, «Det store spranget» i Kina, borgerkrigene i Rwanda og folkemordet i Kambodsja, ulike historiske slag, den russiske revolusjon, spanskesyken etc.  Alt hadde vært til gavn for «bestanden» på jorda. Hadde det ikke vært for diverse masseutryddelser, sykdomsutbrudd og naturkatastrofer hadde det gått riktig ille med populasjonen for det fantes ikke mat eller vann nok til alle. Fotballguttenes fedre var enige om at naturen var viselig innrettet som alltid ordnet opp i ubalansen ved å sørge for hungersnød, kriger, pandemier. etc.  De virket nesten oppglødd da de snakket om svartedauden, spanskesyken, tuberkulose, kopper osv.  Alt hadde vært til det beste for bestanden, for katastrofene hadde bidratt til å holde populasjonen nede. Pappaene var enige om at en ny «utrenskning» eller «justering» snart kom til å bli nødvendig…

Lurer på hva disse fedrene tenker nå? Kan hende er de fornøyd med at covid-19 er i ferd ned å tynne ut bestanden, og at massedød egentlig er til det beste for jordas befolkning? Eller kan det hende er ikke covid-19 så greit likevel…? For det var vel neppe meningen at populasjons-justeringen skulle komme til å ramme dem selv eller noen av deres nærmeste? Det var ikke sånn ment, eller…? 

Illustrasjonsfoto øverst: Lucas Caldevilla / Unsplash

Johns top twenty quiz. Www. Johnsteffensen. No. Foto parker coffman. Unsplash
En grei pop quiz. Klikk på bildet!

La andre få vite om dette innlegget..