MDG (De Grønne) og ikke-bærekraftige pensjonister

Mdg manipulert oto av gary chan unsplash.

MDG (De Grønne) lite opptatt av pensjonister.

Kan hende fordi pensjonister ikke er bærekraftige…?

Studerer man MDG (Miljøpartiet De Grønne) sitt partiprogram for perioden 2021-2025, virker det som om partiet ikke er særlig opptatt av seniorene. Alderspensjonistene oppleves nærmest som et nødvendig onde. Seniorpolitikk kommer langt ned på MDG sin prioriteringsliste som i tråd med partinavnet har fokus på helt andre saker. I og med at det fins nesten 1 million pensjonister i Norge, er det mer enn merkelig at partiet ikke velger å inkludere disse i særlig mon! (I flg. Statistisk sentralbyrå var det 930 636 alderpensjonister i 2020)

Så uforpliktende at det provoserer

Den saken som har opptatt mange pensjonister de siste årene, trygdeoppgjørene, er så godt som helt fraværende i partiprogrammet. Saken tas med som et løst sistepunkt under temaet «Seniorpolitikk». Her er MDG sine formuleringer så vage og uforpliktende at det oppleves provoserende.  Det nærmeste man kommer, er at pensjonene må bli «grundig utredet i et generasjonsperspektiv for å redusere ulikhet og sikre økonomisk bærekraft.» Med andre ord ingen quick fix – men en lang prosess som neppe blir til glede for dagens pensjonister…

MDG ønsket å sensurere meg

For en tid tilbake, før inneværende arbeidsprogram ble vedtatt, kontaktet jeg MDG via mail med 2 enkle spørsmål: 1: Hva kan partiet vise til i sitt program som går like inn i kjernen av måten trygdeoppgjørene håndteres på? 2: Hva er MDG sin holdning til den urettferdige underreguleringen av pensjonene? Jeg fikk aldri noe klart svar på disse 2 spørsmålene. Derimot fikk jeg munnkurv av sekretariatet dersom jeg ønsket å skrive om MDG sin seniorpolitikk på nettstedet johnsteffensen.no  slik jeg hadde antydet i min mail. MDG sitt sekretariat var tydelig i tilbakemeldingen: «Vennligst ikke gjør det uten samtykke fra oss angående innholdet.» Det ble vist til at arbeidsprogrammet for 2021-2025 ikke var i boks. Selv opplevde jeg dette som et forsøk på sensur. Det var dessuten mer enn merkelig at MDG på det tidspunktet ikke kunne si noe som helst om hva som var partiets politikk mtp. pensjonsreguleringen. En av grunnene til at jeg henvendte meg til MDG var nettopp at jeg ikke fant noe om dette på deres nettside. 

Måtte purre MDG 5 ganger

Det hører med til historien at jeg 5 ganger(!) måtte purre MDG før de kom med sine løse og uforpliktende svar. Det tok hele 36 dager(!) fra jeg skrev til dem første gang – til de responderte. I seg selv en tydelig indikasjon på at MDG ikke er et parti for landets seniorer, og at mitt anliggende for dem ikke syntes særlig viktig. 

Om unge som er blitt eldre. Foto warren wong. Www. Johnsteffensen. NoMDG ønsket ikke å gi pensjonistene 100% kompensasjon

Da det siste trygdeoppgjøret (2021) ble behandlet i Stortinget, var det fire partier; SV, Senterpartiet, FrP og Arbeiderpartiet som sørget for at den for lave lønnsveksten som regjeringen Solberg hadde lagt til grunn for fjorårets trygdeoppgjør (2020), nå ble 100% kompensert. MDG støttet IKKE forslaget om å gi pensjonistene 100% kompensasjon slik stortingsflertallet ville. Den sittende regjeringen (H – Krf- V) mente at urettferdigheten fra 2020 bare skulle bli delvis kompensert, noe som tydeligvis passet MDG godt.

Tankevekkende prioritering

På MDG (De Grønne) sin hjemmeside fins en oversikt (fra A til Z) over partiets «politikkområder.» Her fins utrolig nok ikke noe om «Pensjonist»,  «Pensjon», «Senior» eller «Trygdeoppgjør».  Derimot fins det tydelig politikk om «Insekter», «Natur og dyr», «Skeiv politikk» og «Rovdyr»… men altså ikke en eneste overskrift relatert til landets 930 636 pensjonister! Også dette et tydelig tegn på hvor lite fokus MDG har på de eldste i Norge.

Min konklusjon er klar: MDG (De Grønne) er ikke et parti som taler pensjonistenes sak!

Foto øverst: Gary Chan / Unsplash (bearb. av John Steffensen)

Selskapsleker med sosial distanse. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..

4 Comments on “MDG (De Grønne) og ikke-bærekraftige pensjonister”

 1. Hei
  Dette var aktuelt og tankevekkende. Takk for at du deler dette med oss. Skremmende at mdg har så lite fokus på de eldre. Ingen overraskelse egentlig men gdt å få det bekreftet gjennom ditt gode innlegg. Takk.
  jtb

  1. Hei, «jtb»
   Takk for hyggelig tilbakemelding. 🙂
   Føler at MDG ikke bryr seg om alle i samfunnet. At 1 million pensjonister synes å være glemt, sier det meste…
   Mvh
   John

 2. Helt på sin plass at dette trekkes frem. En skam at pensjonistene blir glemt. Flott innlegg
  Rita

Comments are closed.