14. desember – Adventskalender med ord fra Bibelen

Adventskalender med ord fra Bibelen - 14. desember - www.johnsteffensen.no

 

Vil vi vite hva som er Guds vilje med oss, må vi gå til Bibelen og se hva den sier. Mange måler kristendommen ut fra hvordan de opplever de kristnes måte å leve på, men det er ene og alene Guds ord som betyr noe. Da først lærer vi Guds vilje å kjenne. Gjennom Bibelen taler Gud til oss.   (JS)

Se også Omsorgskalenderen, Johns julekalender, 14. desember 2015 

La andre få vite om dette innlegget..