Forskere: 100% elbil-dekning ikke beste løsning

Aktuelt na test1 rad 3

SSB-forskere: Ikke optimalt med 100% elbil-dekning i Norge.

Utslippsreduksjonen kan bli mye større om staten prioriterer annerledes…

Bare 8 av norges utslipp... Www. Johnsteffensenno
100% elbiler i norge blir for puslete og kostbart. Det fins en mye mer effektiv løsning – om politikerne vil.

Lenge har man trodd at 100% elbil-dekning i Norge vil være et svært effektivt klimatiltak. Nå har forskere ved SSB (Statistisk sentralbyrå) regnet på dette og kommet med en oppsiktsvekkende konklusjon. Full utfasing av fossildrevne biler kommer til å koste uforholdsmessig mye sammenlignet med det å velge klimakutt-tiltak i andre sektorer enn privat transport. 1/6 av klimagassutslippene i Norge kommer fra veitrafikk. Halvparten av denne sjettedelen er utslipp fra personbiler, dvs. et sted mellom 8 og 9 prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

Les også: Ikke bra at fossilbiler utfases helt. Det gjør Norge mer sårbart.

Statistisk sentralbyrå konkluderer med at samfunnet vil tjene mye på at en større del av utslippsreduksjonene tas i andre sektorer enn privat transport (jfr. en ny forskningsartikkel fra SSB).

SSB-forskerne slår fast at kostnadene for samfunnet blir uforholdsmessig høye dersom myndighetene holder fast på sin politikk om at utslippsreduksjonene skal skje ved at nordmenn tvinges til å kjøpe elbil. SSB-forskerne advarer mot en politikk der kun elbilkjøp blir løsningen for lavere utslipp. Hvis målet er å redusere Norges klimagassutslipp, kan statens penger brukes mye mer effektivt og hensiktsmessig enn å elektrifisere bilparken totalt, i følge SSB.

Les også: Falsk trygghet i en farlig verden.

 

La andre få vite om dette innlegget..