Koronavaksiner må fordeles likt. Vi må ikke skape et a-lag og et b-lag!

Koronavaksine. Nei til at staten forskjellsbehandler. Www. Johnsteffensen. No

Koronavaksiner må fordeles likt.

Folk i Osloområdet er lei av korona, lei av å ikke kunne feste, lei av å ikke kunne reise, lei av å ikke kunne dra til Sverige, lei av å ikke kunne trene, lei av å ikke kunne gå på restaurant… Som om Oslos innbyggere er de eneste i landet som har det slik. Østlendingene krever å bli forfordelt mtp. vaksinering, fordi de har større smittetrykk enn andre. Men skal østlendingene få flere vaksiner, er det andre som må blø, andre som rykker stadig lenger bakover i køen. Østlendinger som fra før er blitt forfordelt på en rekke områder, både med store og kostbare veiprosjekter, kommunikasjonsmidler, sykehus, intensivavdelinger etc. FHI sier at om Oslo skal få flere vaksiner på bekostning av distriktene, vil færre dø i Oslo og flere dø i landet ellers. 

Skal noen få mer, må andre få mindre

Jeg forstår godt at regjeringen ikke ønsker å forskjellsbehandle nordmenn. Skal noen få mer, må andre få mindre! Resultatet blir at by og land settes opp mot hverandre. Slagordet om at by og land må gå hand i hand er i ferd med å gå i glemmeboken. Regjeringen som fra før av sliter i distriktsnorge, vil helst ikke forskjellsbehandle nordmenn, i hvert fall ikke i et valgår. Den slags  kompliserer valgkampen for regjeringspartiene. Vaksinefordeling blir derfor politikk på høyeste nivå. Statsminister Solberg er kommet i en ubehagelig skvis, for uansett hva hun foretar seg, er det noen som er og vil bli misfornøyd.

Les også «Det svakeste ledd»

Absolutt ingen liker å være i karantene

Jeg mener at FHI sin opprinnelige vaksineplan må opprettholdes. Andre steder i Norge har man klart å ta gode forholdsregler når det gjelder smitte, og folk flest har lojalt fulgt opp disse. Også de kommuner som tidvis er blitt hardt rammet av viruset, har evnet å håndtere koronaen på en god måte. Absolutt ingen nordmenn synes om at deres sosiale liv blir satt på vent. Det er ikke bare i de sentrale østlandsområder at dette oppleves vanskelig. Ingen liker å være i karantene eller måtte bo isolert, ikke kunne møte familie eller venner, ikke kunne gå på jobb, alltid måtte gå med munnbind, ikke kunne klemme noen, osv. I så måte er oslofolk ikke unike.

Alle må gå i seg selv

Vi ønsker ingen geografisk forskjellsbehandling når det gjelder vaksinering. Vaksinene må fordeles så rettferdig som mulig sett i forhold til antall innbyggere i hver kommune. De som ikke orker flere koronarestriksjoner, nedstengninger og begrensninger av bevegelsesfriheten, må gå i seg selv og gjøre det beste ut av situasjonen. For det må absolutt alle i dette landet gjøre, enten man bor på Osterøy, i Omvikedalen eller i Oslo. By og land må gå hand i hand – også denne gang!

Sjekk johns hagesider. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..