239 forskere alvorlig bekymret for WHO’s underkommunisering av smittefare

Søndag 5. juli 2020: 239 forskere fra 32 land har skrevet et åpent brev til WHO der de uttrykker stor bekymring for at FN-organisasjonen ikke tar luftbåren korona-smitte på alvor. En av forskerne, professor Lidia Morawska i Brisbane, Australia, forteller at de er 100% sikre på at koronaviruset blir hengende i luften, særlig i dårlig ventilerte rom, innestengte områder, busser, tog o.l., og at viruset dermed utgjør en smittefare.

Aerosoler med covid-19 kan bevege seg i luften og bli værende der over lang tid. De 239 forskerne mener at WHO underkommuniserer denne smittefaren, og at organisasjonen må vektlegge det som forskerne har funnet ut. WHO har så langt bare fokusert på dråpesmitte fra personer i umiddelbar nærhet samt berøring av infiserte flater for deretter å la hendene berøre øyne, nese eller munn.

Les også: Inhabil leder av norsk koronakommisjon

Illustrasjon øverst: Martin Sanchez/Unsplash

Les: Hva vi har lært av covid-19. Klikk på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..