Slik blir Norge med borgerlig regjering (3)

I skrivende stund vet vi ikke hva forhandlingene mellom de borgerlige partiene vil resultere i. Det eneste vi vet sikkert, er at landets neste statsminister blir erna solberg. (www. Johnsteffensen. No)

Stortingsvalget 2013 – Borgerlige valgløfter

Borgerlige valgløfter (Del 3)

Konsekvenser av de fire partienes valgløfter:

I skrivende stund vet vi ikke hva forhandlingene mellom de borgerlige partiene vil resultere i. Det eneste vi vet sikkert, er at landets neste statsminister blir erna solberg. (www. Johnsteffensen. No)Det blir ikke lett for de borgerlige partiene å finne en felles politikk. Til det er avstanden mellom noen av partiene for stor (Krf ↔ Frp). Flere eksperter mener at forhandlingene kommer til å bryte sammen, og at de ikke klarer å stable på beina en fireparti-regjering. I skrivende stund er intet avgjort, men det er også grunn til å minne om at ikke alle eksperter er like pesimistiske. Noen mener at i det øyeblikk partitoppene sitter ved forhandlingsbordet, vekkes lysten til å styre. Da kan en fort legge for dagen stor vilje for å få til kompromisser – fordi de får lyst til å styre. Om de fire borgerlige partiene skal lykkes, må kompromisser inngås. I to tidligere artikler har jeg redegjort for flere av sakene. Her følger resten:

Valgløfte kompromiss I: Eldreomsorg

♦ Det blir økt valgfrihet for eldre mtp. alderdommen. Det opprettes flere sykehjemsplasser.

♦ Det vil trolig bli lagt opp til at det skal bli en rettighet å få sykehjemsplass, og det skal være nok at fastlegen mener at du trenger dette. Men det er kommunene som må betale.

Valgløfte kompromiss J: Sykehus

♦ Staten vil kjøpe ledig kapasitet hos private aktører. Dermed blir helsekøene noe kortere.

♦ Det vil bli lagt til rette for at private sykehus skal få gjøre flere inngrep, operasjoner, behandlinger betalt av det offentlige. 

Valgløfte kompromiss K: Søndagsåpne butikker / alkoholutsalg

♦ Den såkalte Brustadbua blir trolig historie. Nå kan det snart bli mulig å handle i store søndagsåpne butikker.

♦ Vin- og spritsalg vil ikke bli solgt på supermarkedet, men på tettsteder langt fra bysentrene blir det flere små vinmonopol i dagligvarebutikkene.

Valgløfte kompromiss L: Kulturtilbud

♦ NRK-lisensen består, men de årlige påplussingene blir færre og mindre. NRK må redusere produksjonskostnader.

♦ En kan gi penger til frivillige organisasjoner og samtidig kunne trekke deler av beløpet fra på skatten.

♦ Pressestøtten reduseres. 

Valgløfte kompromiss M: Politi/beredskap

♦ Det blir flere politifolk. Alle som består Politihøgskolen skal sikres jobb.

♦ Det er ventet større satsing på beredskap

♦ Forsvaret kan bli mer knyttet opp mot å bistå politiet.

[button link=»https://johnsteffensen.no/2013/09/slik-blir-norge-med-borgerlig-regjering-1/» color=»deepblue»] Valgløfter A, B, C og D[/button]

 

[button link=»https://johnsteffensen.no/2013/09/slik-blir-norge-med-borgerlig-regjering-2/» color=»deepblue»] Valgløfter E, F, G og H[/button]

 

 

Det eneste som synes sikkert, er at Erna Solberg blir statsminister – og at Høyre vil danne regjering, enten alene eller sammen med ett eller flere andre borgerlige partier. 

 

La andre få vite om dette innlegget..