Ønsker Erna Solberg seg et slikt ettermæle…?

"Eg fryktar at den såkalla bypolitikken, sentraliseringspolitikken, blårussens og Høgres økonomiske snusfornuft, skal ta knekken på gleda over å sjå og oppleva det norske kulturlandskapet og takksemda over at nokon tek på seg å ta vare på det som er att av denne arven.", sier Asbjørn Kristoffersen i bt.no

Det er ikke bare Asbjørn Kristoffersen som aldri vil tilgi Erna Solberg

"Eg fryktar at den såkalla bypolitikken, sentraliseringspolitikken, blårussens og Høgres økonomiske snusfornuft, skal ta knekken på gleda over å sjå og oppleva det norske kulturlandskapet og takksemda over at nokon tek på seg å ta vare på det som er att av denne arven.", sier Asbjørn Kristoffersen i bt.noJeg anbefaler sterkt Asbjørn Kristoffersens kommentar i bt.no, onsdag 18. september 2013.

Les hans tankevekkende og velskrevne kommentar her!

Asbjørn Kristoffersen frykter konsekvensene av Høyre og Fremskrittspartiets politikk når det gjelder norsk landbruk og fiske. Han vil aldri komme til å tilgi Erna Solberg om hennes regjeringstid resulterer i «eit forbuska Hardanger og fråflytta fiskevær».

Det er ikke vanskelig å være enig med Kristoffersen i det han skriver. Høyre og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk vil være helligbrøde mot nasjonen vår. 

«I det nyurbane – krampeurbane – Noreg er banda til bygdene framleis sterke. Det store fleirtalet av det norske folket støttar norsk jordbruk. Det er også fare for at det vil vera ein politikk utan konsekvensutgreiing; gradvise, budsjettmessige innstrammingar utan at det er gjort greie for kva dei langsiktige – og varige – konsekvensane vil bli for folk og land.»

Asbjørn Kristoffersens konklusjon er: 

«Eg fryktar at den såkalla bypolitikken, sentraliseringspolitikken, blårussens og Høgres økonomiske snusfornuft, skal ta knekken på gleda over å sjå og oppleva det norske kulturlandskapet og takksemda over at nokon tek på seg å ta vare på det som er att av denne arven. Spørsmålet er om Erna Solberg meiner ho kan vedstå seg ein politikk som kan omskapa Hardanger til eit attgrodd villniss.»

Asbjørn Kristoffersen frykter for konsekvensene av H og Frp's landbrukspolitikk, noe som bl.a. vil kunne resultere i et "forbuska Hardanger"...

La andre få vite om dette innlegget..