Nord-Korea… Mens verden holder pusten…

Nord-Korea Mens verden holder pusten…

Markøren viser Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Nede til høyre ses litt av erkefienden; Sør-Korea.Krigsretorikken på Koreahalvøyen går ikke upåaktet hen. Det lukkede Nord-Korea forbereder seg på krig, og det er særlig Sør-Korea og USA som får unngjelde for kommuniststatens trusler.

Helt siden Koreakrigens slutt for 60 år siden, har det kun eksistert våpenhvile mellom de to koreanske statene. Nå er våpenhvilen avsluttet – fra Nord Koreas side. Verden holder pusten for det som kan bli de nord-koreanske ledernes neste trekk.

Nord-Korea er en av verdens største militærmakter, i hvert fall i antall soldater, og påberoper seg å ha så vel atomvåpen som langdistanseraketter. Og verst av alt; det kan virke som om de er rede til å benytte dem også – om de bare blir presset nok…

Kim Il sung, Nord-Koreas evige president.Kim Il-Sung Den evige Faderen

Nord-Koreas første leder, Kim Il-Sung, gikk allerede ved maktovertakelsen i 1953 i gang med å sikre sin egen makt. Mange flyktet til Sør-Korea før grensene ble hermetisk lukket. De som ikke var lojale mot Kim Il-Sung og hans regime, ble erklærte statsfiender og systematisk fjernet.

All religionsutøvelse ble forbudt, og da sønnen Kim Jong-Il overtok makten, ble persondyrkelsen av faren virkelig satt i system. Kim Il-Sung hadde definert seg selv som den evige faderen som sammen med sønnen og folkets ånd utgjorde en ny treenighet.

Juche Nord-Koreas statspålagte religion

Kim Il-Sung ville at Nord-Korea skulle bli selvstendig på alle områder; militært, økonomisk og ideologisk. Dermed ble ideen om Juche (selvstendighet) lansert. Juche ble den nye statspålagte troen, der Juches fjerde bud lyder: «Vi må gjøre den store leder Kim Il-Sungs revolusjonære ideologi til vår tro, og hans instruksjoner til vår trosbekjennelse.» Juches mange bud har resultert i at befolkningen, både barn og voksne, må skrifte offentlig ved å bekjenne sine overtramp i lys av faderens (Kim Il-Sungs) lære. Daglig bøyer alle skolebarn seg foran bildene av Kim Il-Sung og sønnen Kim Jong-Il og synger hyllingssanger for lederne samtidig som de blir fortalt at den evige Faderen, Kim Il-Sung, fortsatt er med dem i deres hjerter og sinn.

Menneskehetens strålende sol som aldri går ned i våre hjerter

Kim Il-Sung ønsket å bli omtalt på svært så ærbødige måter, som «Den store leder», «Den store sol», «Asias lysende fyrtårn» «Den store marskalk» og «Menneskehetens strålende sol som aldri går ned i våre hjerter». Kim Il-sung ble etter sin død i 1994 utropt som «evig president».

Nord-Korea ble til for 60 år siden - i 1953 - etter våpenhvilen i Korea. Helt til i mars 2013 har det vært våpenhvile mellom Nord-Korea og Sør-Korea, inntil Nord-Korea ensidig erklærte at 60 års våpenhvile nå var avbrutt, og at det heretter hersker en krigstilstand mellom nabostatene.Både Kim Il-Sung og Kim Jong-Il er gått bort. Det lukkede landet som fortoner seg ganske uforutsigbart og uhåndterlig for omverdenen, er nå i hendene til enda et familiemedlem; Kim Jong-Un. Han fortsetter far og farfars kamp for å «bygge en velstående nasjon (…) og sikre fred og stabilitet på den nordkoreanske halvøya og i regionen.»

Samtidig venter landets 24 millioner mennesker på at levekårene skal bli bedre, for Nord-Korea har i flere tiår måttet be om matvarehjelp fra resten av verden for å lindre befolkningens stadig tilbakevendende matmangel/hungersnød.

Om vel to uker følger en kjempemarkering av Nord-Koreas 60-årige selvstendighet. Hva som vil skje i den forbindelse, gjenstår å se. Det blir et jubileum som på ingen måte vil gå upåaktet hen. I hvert fall innad. Men vil det også få følger for Nord-Koreas erklærte fiender, som erkefienden Sør-Korea….? Time will show!

Noe av bakgrunnsstoffet er hentet fra Magasinet Stefanus  

La andre få vite om dette innlegget..