Keiser Akihito til Krokeide?

Den japanske keiseren

Den japanske keiseren hjerteopereres

Den japanske keiserenNTB melder at den japanske keiseren, Akihito, skal hjerteopereres 18. februar. 78-åringen skal gjennomgå en åpen hjerteoperasjon, dette for å avverge at keiserens hjerteproblemer forverrer seg enda mer. Hans Høyhet skal gjennomgå en bypassoperasjon. I følge NTB dreier det seg om en åre. Denne skal føre blod utenom innsnevringer hos pasienten.

Jeg ønsker Akihito velkommen i Bypass-klubben! Ikke aner jeg hvilket rehabiliteringsopplegg som tilbys den japanske keiseren, men jeg kan trygt anbefale et tre ukers-opphold ved Krokeide rehabilitering. Litt lang vei kanskje, men det tar ikke  lang tid å kjøre til/fra Bergen lufthavn. Vi er mange som ukentlig reiser langt – og lenger enn langt – for å kunne ta del i oppfølgingstreningen etter at det nevnte treukers-kurset er avsluttet. Også et slikt kurs ville vært av uvurderlig nytte med tanke på keiserens ve og vel etter operasjonen. Krokeides dyktige trener; May Lisbeth Ohnstad, vil i så fall kunne gi Akihito relevant og helt nødvendig hjertetrening. Det er ikke mange som har like lang erfaring med opptrening av hjertepasienter, som det May Lisbeth har.

Vi setter imidlertid en betingelse: Selv om Hans Høyhet trolig har penger nok til å lokke den dyktige treneren til Japan, kan vi forsikre om at dette under enhver omstendighet ikke blir aktuelt. Hun er nemlig allerede instruktør for diverse treningspartier… Så dersom keiseren ønsker førsteklasses opptrening etter operasjonen, må han nok oppsøke kilden. Og den er på Krokeide må vite… 

Fra spøk til alvor: Rehabiliteringskursene på Krokeide anbefales sterkt! Her får hjertepasienter hjelp til å kjenne seg selv, sin kropp, sin sykdom, sine medisiner, sitt kosthold, sitt arbeid… Et profesjonelt team bestående av lege, psykolog, sosionom, sykepleiere, fysioterapeuter og trener står klar til å veilede og oppmuntre kursdeltakerne til å mestre hverdagen etter at en er blitt hjerteoperert, blokket eller stentet. Personlig har jeg hatt et stort utbytte av tilbudet ved Krokeide rehabilitering, et kursopplegg som oppleves både riktig og viktig!

NB! I 2017 flyttet Krokeidesenteret virksomheten til Nesttun i Bergen. Men i 2022 solgte Landsforeningen for hjerte- og klungesyke klinikken til selskapet WeCare AS. Denne klinikken tilbyr rehabiliteringskurs for hjertesyke og polikliniske undersøkelser og behandling innen hjerte, nevrologi, ledd- og muskelplager – bl.a. på Nesttun.

La andre få vite om dette innlegget..