Ikkje berre var han veglaus

han var tannlaus og

men aldri rådlaus

Aldri

John Steffensen

Les også: «Kan hende…»«Eg skulle»